SP.a Rood is niet zo blij met de gulheid waarmee Patrick Janssens het pas verworven socialistisch mandaat uitdeelt aan de andere partijen.

Zoals Frank Hosteaux ook reeds verklaarde in Terzake op 9 oktober, vindt SP.a Rood dat Janssens de socialistische kiezer hiermee politiek onteigent. De kiezer stemde niet alleen voor de burgemeester, maar ook voor een partij en een programma. Als we dit ontkennen verglijden we naar Amerikaanse toestanden en verhinderen we de kiezer om nog een linkse, progressieve stem uit te brengen.

In 2000 stemden 32.35 procent van de kiezers voor de linkse partijen. In 2006 is dat opgelopen tot 41.84 procent. De Antwerpenaar heeft dus recht op een linkser bestuur en Frank Hosteaux heeft gelijk als hij zegt dat de samenstelling van het college daarvan de afspiegeling moet zijn. Het SP.a programma wordt het best in de praktijk omgezet in een coalitie met Groen! en zonder de VLD.

Het SP.a-programma wordt het best in de praktijk omgezet in een coalitie zonder rechtse partijen. Daarom vraagt SP.a Rood dat SP.a naar de coalitiebesprekingen stapt met een rood eisenpakket waarin de noden van de socialistische kiezers voorop staan. Bijvoorbeeld punten zoals meer sociale huisvesting en sterkere aanpak van huisjesmelkers, en meer investeringen in openbare diensten, onderwijs, preventie, gezondheids- en ouderenzorg. Probeer groene en christen-democratische verkozenen (vooral ACW) én hun achterban te overtuigen van dit beleidsplan. En met de uitvoering van dit eisenpakket kunnen op termijn ook veel stemmen van het VB worden teruggewonnen, wat toch een prioriteit is voor het nieuwe stadsbestuur.

Indien Patrick Janssens werkelijk vindt dat het ideologische verschil tussen de democratische partijen van geen tel meer is dan had hij zich aan de kiezer moeten aanbieden met een kartel, een Lijst van de burgemeester. Dit kartel alsnog doorduwen via een door de kiezer niet gewenste samenstelling van het college is weinig democratisch en geeft enkel blijk van machtspolitiek.

Ons toekomstproject voor Antwerpen – en waarom niet vanaf 2012 – gaat veel meer in de richting van een homogeen socialistisch bestuur, naar het voorbeeld van Nijmegen. Om die laatste vergelijking concreet te maken kondigen wij trouwens voor zeer binnenkort een bijzondere primeur aan.

www.sp-a-rood.bewww.sp-a-rood.be

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken