SP.a Rood, de linkse tendensbeweging in de SP.a, brengt eigen kandidaten in stelling voor de federale verkiezingen van 10 juni:

Antoon Stessels en Karen Milants op de Antwerpse kamerlijst (resp. 15e en 18e plaats)
Issam Benali op de Oostvlaamse kamerlijst (9e opvolgersplaats)
Yves Miroir (SP.a schepen te Oostende) op de senaatslijst

Deze kandidaten stellen zich aan u voor op een persconferentie in Doel op zaterdag 28 april. De Antwerpse kandidaten vertrekken omstreeks 11 uur met de veerboot vanuit Lillo naar Doel, om het meer “visueel” ingestelde deel van de media gelegenheid te geven tot opnamen. De eigenlijke persconferentie en openingsvergadering van de campagne vindt plaats in Brasserie De Molen, Scheldemolenstraat 6, 9130 Doel, vanaf 11u30. Er zijn broodjes en koffie voorzien.

Wij hebben namelijk lak aan provinciegrenzen en zullen onze campagne voeren in het grotere “stadsgewest Antwerpen”. Onze boodschap is onder andere dat de spectaculaire economische groei in deze havenregio overtuigend aantoont dat er méér dan voldoende geld wordt verdiend in ons land om de sociale zekerheid en de gezondheidszorg te betalen, zonder dat we allemaal nog eens langer en harder zullen moeten werken. Rond dit idee is SP.a Rood ontstaan ten tijde van het Generatiepact (oktober 2005).

Tegelijk toont het lot van het polderdorpje Doel ons welke onaanvaardbare sociale en ecologische kostprijs we voor deze economische groei betalen. De sociale degradatie van onze samenleving en de wereldwijde opwarming van het klimaat zullen niet gestopt worden zolang de economie vooral draait op winst. Economische democratie – de democratische controle van de samenleving over de economie – is de kern van ons socialisme.

SP.a Rood is daarom voor een radicale milieupolitiek, maar die moet tegelijk ook sociaal zijn. Wij pakken alvast uit met twee radicale ecologische maar tegelijk ook sociale maatregelen in het Antwerpse havengebied:

Recycleer de kerncentrale van Doel!

SP.a Rood staat volledig achter de kernuitstap. In 2015 zullen de twee oudste reactoren van de centrale in Doel buiten gebruik worden gesteld. In 2023 volgen de twee anderen. De reactorgebouwen zelf (de zogenaamde “warme zones”) zullen 35 tot 40 jaar onbruikbaar zijn. Dat geldt niet voor de randapparatuur zoals de generatoren, turbines en alternatoren, de koeltorens en de aansluitingen op het hoogspanningsnet. SP.a Rood pleit voor een “recyclage” van deze infrastructuur door op of nabij de site nieuwe en milieuvriendelijke energieproductie in te planten, bijvoorbeeld op basis van de recuperatie van restgassen en/of restwarmte uit de havenindustrie. Tegelijk garandeert dit de tewerkstelling en ook de belangrijke bron van inkomsten die de centrale vormt voor de omliggende gemeenten.

SP.a Rood wil dan ook dat de volgende regering een studie laat uitvoeren naar de reconversiemogelijkheden voor de kerncentrale van Doel.

Met de trein naar het werk, ook in de Antwerpse haven!

Het havengebied op de linker en rechter Scheldeoever biedt werk aan meer dan 140.000 mensen. Dit gigantische industriegebied wordt nochtans nauwelijks ontsloten door het openbaar vervoer. Wil je een job in de haven dan moet je eerst een auto kopen, zelfs al ben je 18 jaar en zonder job en inkomen! In die context is het hypocriet de mensen ertoe aan te zetten om minder de wagen te gebruiken.

SP.a Rood wil dan ook een degelijk openbaar vervoer in het Antwerpse havengebied. Het dichte spoorwegennet in het havengebied ook valoriseren voor reizigersvervoer is daarbij één van de mogelijkheden.Er zal een persmap voorzien worden met meer informatie over SP.a Rood, de kandidaten en hun standpunten. Voor verder praktische informatie over deze persconferentie kan u terecht bij:
Erik De Bruyn, woordvoerder SP.a Rood , op het nummer 0479 79 13 89

Sympathisanten van SP.a Rood zijn ook zeer welkom in Lilo en Doel.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken