Dankzij de SP.a werd in het regeerakkoord 2003-2007 de herziening van de geheime bilaterale akkoorden uit 1971 met de VS betreffende militaire transporten over Belgisch grondgebied opgenomen.

Het waren deze akkoorden die het transport van Amerikaans legermateriaal in 2003 via de Antwerpse haven in functie van de voorbereiding van de VS-invasie in Irak mogelijk maakten, en dit ondanks het feit dat er geen VN-mandaat gegeven was voor de Amerikaanse invasie.

Huidige medewerkers van SP.a Rood (dat in 2003 nog niet bestond) speelden indertijd een sleutelrol in de onthulling van deze transporten.

Verschillende vragen van SP.a-Spirit senator Lionel Vandenberghe (op 3/2/2004 aan de minister van defensie en op 15/12/2005 aan de minister van buitenlandse zaken) hielpen aan dit punt in het regeerakkoord herinneren.

Telkens werd in het antwoord verwezen naar een technische werkgroep die dit alles moet uitklaren en naar de complexiteit van de zaak: volgens de juridische diensten van het hoofdkwartier van Defensie wordt het aantal bilaterale verdragen op meer dan tweehonderd geschat.

SP.a Rood aanvaardt niet dat de uitvoering van dit punt van het regeerakkoord in een bureaucratisch labyrint wordt gesmoord. Het bloedbad in Irak confronteert ons vrijwel dagelijks met de gevolgen van de illegale VS-invasie van 2003. Bovendien stellen we vast dat de oorlogsretoriek van de VS anno 2007 hernomen wordt, ditmaal met Iran als onderwerp. Er is opnieuw een vlootopbouw van de Verenigde Staten in de Perzische Golf aan de gang. We willen niet dat de nachtmerrie zich herhaalt, en dat België nogmaals medeplichtig wordt door het ter beschikking stellen van havens en vliegvelden.

Het ontwerp van verkiezingsprogramma van de SP.a stelt terecht dat de internationale politiek moet worden gevoerd door democratisch gelegitimeerde organisaties (*). We willen niet dat dit principe opnieuw ondergeschikt wordt gemaakt aan obscure akkoorden afgesloten ten tijde van de Koude Oorlog.

Naar aanleiding van de vredesbetoging in Brussel wil SP.a Rood dat de herziening van de bewuste akkoorden niet langer wordt uitgesteld. De beweging zal er in de SP.a ook op aandringen dat de kwestie weer op de politieke agenda wordt geplaatst en opnieuw wordt opgenomen in het verkiezingsprogramma en de breekpunten van de SP.a naar een mogelijke nieuwe regeringsdeelname toe.

Voor meer informatie:
Erik De Bruyn
Woordvoerder SP.a Rood
T 0479 79 13 89
(*)
“Principes voorop” op pag. 8:
De internationale politiek moet worden gevoerd door democratisch gelegitimeerde organisaties. In de eerste plaats de Verenigde Naties en de Europese Unie, waarbinnen België een actieve rol moet spelen. Mondiale (veiligheids-)problemen moeten worden besproken in een democratisch hervormde VN. De beslissingen van de VN moeten worden opgevolgd. Wat de VN wil, is wet.

Achtergrondtekst “de wereld is van iedereen” op pag. 8:
Goed bestuur betekent – ten tweede – zorgen voor stabiliteit en veiligheid. De leden van de VN moeten zich houden aan een aantal basisregels. Het gebruik van geweld, de strijd tegen terrorisme en de georganiseerde misdaad en de verspreiding van massavernietigingswapens moet gebonden zijn aan regels. De Veiligheidsraad van de VN moet hierin een centrale rol spelen. Enkel deze raad is bevoegd om zich uit te spreken over militaire acties.

Lees over de campagne tegen de Amerikaanse wapentransporten via de Antwerpse haven: ShipspottingShipspotting

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken