Op de luchthaven van Zaventem zijn er momenteel twee afhandelaars actief die zorgen dat de bagage ingecheckt raakt en dat ze op en af de vliegtuigen geladen wordt. Ze verzorgen ook verwante activiteiten zoals ticketting, cargo 'handling' enzovoort.

Tot 2011 loopt de huidige aanbesteding, maar Europa en de luchthavenuitbater BAC zetten de politieke wereld serieus onder druk om vanaf 2011 minstens drie 'handlers' toe te laten. Ook Etienne Schouppe, staatssecretaris van Mobiliteit, bevestigde tijdens een onderhoud met BTB dat hij vast besloten is een derde afhandelaar toe te staan.

Volgens de Europese normen volstaan twee afhandelaars, maar men gebruikt allerlei drogredenen om de komst van een derde aan te moedigen. Zelfs al tonen buitenlandse voorbeelden het tegendeel aan: voorstanders blijven volhouden dat deze derde handler de efficiëntie van de service zou verhogen, de prijzen zou drukken en de service meer zou garanderen. Maak dat maar wijs aan de reizigers van bepaalde luchthavens in Groot-Brittannië, die ondanks de vijf of meer afhandelaars die daar actief zijn, toch geconfronteerd worden met desorganisatie en lange wachttijden.

Bovendien zou deze extra concurrentie hoofdzakelijk te voelen zijn door de werknemers. Zij zullen nog meer flexibiliteit moeten tonen en harder werken voor dezelfde of lagere lonen opdat de bazen de concurrentiestrijd zouden kunnen winnen. Een andere post waar zeker op bezuinigd zal worden, is het onderhoud van het materiaal. Dit zal zijn weerslag hebben op de veiligheid van het personeel en voor meer arbeidsongevallen zorgen.

In de zeehavens waar de dokwerkers met gelijkaardige problematiek te maken krijgen, werkt men met een pool van de havenarbeiders. Dat statuut zorgt er al decennia voor stabiliteit. Het zorgt voor een uniform statuut van de werknemers en het biedt een antwoord op de vraag van de werkgever om meer flexibiliteit.

Roger Collin wil zeker geen uitbreiding van het aantal afhandelaars. Voor hem zijn degelijke werkomstandigheden en een goed statuut prioritair.

roger

 

 

Roger Collin is delegee van de BTB bij Flightcare. Hij is kandidaat van SP.a Roodkandidaat van SP.a Rood en staat op de 16e plaats (effectief) op de SP.a-lijst voor Vlaams Brabant. Op de foto hiernaast staat hij in de blauwe overall.

 

.