"Ik ben er niet alleen van overtuigd dat socialisme nodig is, maar ook dat het mogelijk is." Zo lokte Erik De Bruyn een sterk applaus uit op het einde van zijn boekvoorstelling, georganiseerd door de marxistische studenten van Vonk aan de UGent. Meer dan 75 studenten, academisch personeelsleden, vakbondsmilitanten en SP.a-leden volgden met aandacht Eriks pleidooi voor een hernieuwd socialisme. De propagandaslag die de nieuwe Vonkploeg op de UGent gevoerd heeft, wordt dus duidelijk beloond.

Los uit de pols - Phara had de avond voordien zijn voorbereiding in de war gegooid- ging Erik rechtstreeks naar de "plat de résistance": de crisis van de kapitalistische economie. Hij pleitte voor de nationalisatie van de bank- en financiële sector, startend met de populaire eis voor een nieuwe ASLK onder democratische en transparante controle, weg van de bureaucratische moloch die het in het verleden was. Belangrijk was ook zijn uitleg over het waarom van een openbare automobielindustrie onder democratische controle van werknemers en de gemeenschap. "Mobiliteit is te belangrijk om het over te laten aan de multinationals." Tijdens de pauze en na de activiteit merkte je dat dit de mensen aan het denken zette. Waarom is dat nodig? Kunnen gewone arbeiders een bedrijf runnen? Wat gebeurt er met de motivatie en de productontwikkeling? Enzovoort.

In het boeiende vragenmoment kwam de traditionele vraag op: waarom blijf je nog in de SP.a? Klein-links deed hier nog een schepje bovenop door Erik uit te nodigen uit de SP.a te stappen en samen met hen de zoveelste nieuwe partij op te richten. Met veel humor en efficiëntie stelde Erik dat hij met twee voeten in de SP.a zit. "Het is opmerkelijk", stelde hij, "hoeveel mensen mij graag uit de partij zien stappen: Walter Pauli van De Morgen, klein-links en sinds gisteren ook nog Bart De Wever van de N-VA!!" De beweging die SP.a Rood in gang heeft gezet onder de socialistische achterban is zonder voorga. Dit toont aan dat er binnen de partij een groot potentieel is voor echte socialistische ideeën. Vandaag met SP.a Rood uit de partij stappen, al het moeizame werk overboord gooien en in zee gaan met avonturistisch klein-links, dat er nog niet eens in slaagt een gezamenlijke oppositie links van de SP.a uit te bouwen, komt neer op het in de steek laten van al die socialistische militanten in de partij en de vakbond die hun hoop op SP.a Rood gevestigd hebben. Zijn dit geen overtuigende argumenten om in de partij te blijven?

Glunderend vertelde de nieuwe financiële verantwoordelijke van Vonk Gent dat er 31 exemplaren van Rooddruk werden verkocht. Veertien mensen lieten hun adres achter voor verdere informatie over SP.a Rood en Vonk. "Times are changing" mijmerde iemand aan het einde van de activiteit. Onze ideeën worden pas een materiële kracht voor verandering indien zij gedragen worden door actieve en bewuste mensen. Versterk daarom Vonk en SP.a Rood!

 

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken