Op 25 september trok een 1000-koppige betoging door de Gentse studentenbuurt met de strijdvaardige boodschap #WijZijnMetMeer. Na de acties, die daags na het uitzenden van de Pano-reportage op touw werden gezet, was dit de volgende stap in de strijd om S&V van de campussen en uit het publieke leven te verjagen.

Ondertussen houdt S&V zich relatief rustig. Ze laten de storm overwaaien, terwijl hun politieke steunpunten in de N-VA hen rehabiliteren. Op die manier kunnen ze over enkele maanden hun activiteiten weer openlijk heropstarten, mogelijk onder een andere naam. De Vriendjes en andere extreemrechtse studentenverenigingen zoals NSV en KVHV spelen immers een belangrijke rol in de politiek van de rechtse regering om de alom tegenwoordige klassentegenstellingen te verdoezelen met het stimuleren van een identitaire en racistische verdeling.

Niet louter een studentenstrijd

De eisen van de betoging van 25 september waren erop gericht de S&V’ers uit de universitaire raden te krijgen en een charter in te stellen naar het model van de VUB, dat organisaties met een discriminerend gedachtegoed van de universiteit bant. Een week later werd daartoe een petitie aan de rector overhandigd. Deze piste is echter op de lange baan geschoven, ook al omdat de S&V’ers hun schorsing uit de universitaire raden juridisch hebben aangevochten.

De institutionele aanpak is hoe dan ook beperkt. Op z’n best is het rectoraat (en alle andere onderdelen van het staatsapparaat) in staat tot halfslachtige, symbolische maatregelen. Racistische organisaties zijn al jaar en dag actief aan de universiteit en worden zelfs gesubsidieerd. De strijd kan ook niet beperkt worden tot een studentenkwestie. Op de betoging liepen evenveel scholieren als studenten mee. De volgende oproep moet dus breder zijn en georganiseerd worden op een moment dat een ruimere mobilisatie mogelijk maakt (en dus niet op de middag).

Vakbonden mobiliseren

De vakbonden zijn het breekijzer in deze kwestie. Het zijn de enige organisaties in staat tot echte massademonstraties. De ACOD aan de UGent ondersteund de mobilisaties al in woord en daad. Ook andere werkplaatsen en vakbondsafdelingen zouden betrokken moeten worden. Vakbondsacties werden stelselmatig geviseerd door S&V. Het racisme heeft als doel om de samenhang en strijdvaardigheid onder de 99% te verzwakken.

Het is nodig om de strijd tegen S&V te linken aan de sociale strijd. Met deze boodschap kunnen studenten, scholieren en vakbondsmilitanten aan de slag. Laten we van de anti-racistische strijd een klassenkwestie maken. Laten we er een massastrijd van maken die organisch verbonden is aan de strijd tegen de crisis en de besparingen, en uiteindelijk tegen het kapitalisme dat deze problemen voortbrengt.