Bij de Antwerpse scheepshersteller Antwerp Ship Repair staan 76 van de 200 banen op de tocht. Op een bijzondere ondernemingsraad heeft de directie haar intentie tot herstructurering bekendgemaakt aan de vakbonden.

Zij die blijven werken zouden sterk moeten inleveren.  Nochtans bevinden de lonen van de arbeiders zich al op het minimumniveau van de sector. Het ABVV heeft het over een ‘sociaal bloedbad’

Erik De Bruyn, kandidaat voor de SP.a voor de Senaat, stelt dat “Antwerpen al haar banen en industrie nodig heeft. Geen enkele baan is overbodig”.

“De vakbonden zeggen dat er behoorlijk veel bestellingen zijn bij de scheepshersteller. Er is dus een toekomst voor het bedrijf”. Antwerp Ship Repair beschikt over meer dan 100 jaar knowhow en een unieke droogdok in Europa.

Het bedrijf heeft een zeer bewogen geschiedenis achter de rug van faillissementen, herstructureringen en frauduleuze directies.

De neergang  of zelfs verlies van de enige scheepshersteller in Antwerpen zou schade berokkenen aan de aantrekkingskracht van de haven.

“Het is daarom tijd dat het Antwerpse Gemeentelijke Havenbedrijf de scheepswerf overneemt”.

“De privésector heeft er de laatste jaren niets van gebakken.”

“Dit is de beste manier om deze vitale industrie te verankeren in Antwerpen en de banen te behouden. Bovendien is het ondenkbaar dat een wereldhaven als Antwerpen het  zonder scheepsherstelling zou moeten stellen. Alleen al om veiligheidsredenen is een ‘scheepshospitaal’ in Antwerpen essentieel. Om deze continuïteit te garanderen moet de scheepsherstelling tot de openbare sector behoren. ”

Ten slotte steunt Erik De Bruyn, alle mogelijke acties die het personeel en haar vakbonden zouden ondernemen tegen dit nieuwste sociale bloedbad in de regio.

Erik De Bruyn

10 op 10 voor de Senaat

www.sparood.bewww.sparood.be

0475/65.40.73

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken