De SP.a afdeling Londerzeel is bekommerd om de teloorgang van de sociale rechtvaardigheid in onze samenleving. Daarom kan ze niet akkoord gaan met de maatregelen uitgevaardigd door de regering naar aanleiding van het eindeloopbaandebat, en dus ook niet met de houding van de SP.a top in deze.

Het geheel van deze maatregelen vermindert de sociale rechtvaardigheid in onze samenleving omdat enerzijds een grote inspanning wordt gevraagd aan de werknemers, en anderzijds de werkgevers bijkomende voordelen worden geboden.

Ondanks de verbloeming door het gebruik van het woord regularisatie in plaats van amnestie blijft het een maatregel waardoor mensen die jarenlang gefraudeerd hebben beloond worden i.p.v. bestraft. De kleine spaarder, die zijn zuur verdiende spaarcenten (uit reeds belaste arbeidsinkomsten) nog eens belast ziet worden, begrijpt terecht dat hier een grove onrechtvaardigheid plaatsgrijpt.

De maatregelen i.v.m. het brugpensioen leggen de grootste last bij herstructurering van bedrijven en bedrijfsluitingen op de schouders van duizenden werknemers. Zelfs de financiering van een nieuwe tewerkstellingscel gebeurt op kosten van de (tegen wil en dank) afgedankte werknemer: het loon dat tijdens de zes maanden aan de tewerkstellingscel uitbetaald wordt, wordt in mindering gebracht van de opzegvergoeding. Indien men de loopbaan wil verlengen naar Zweeds voorbeeld, moet men het gehele plaatje beschouwen, dus ook de globale productiviteit van de werknemer. In België is die 1/5 hoger dan het EU gemiddelde, in Zweden is dat juist iets lager dan dat gemiddelde. En dat ondanks het feit dat de gemiddelde Zweed 8% langer werkt dan de Belgische werknemer!

Voor de werkgevers wordt er anderzijds een prachtige lastenverlaging cadeau gedaan, zonder dat daar enige concrete eis tegenover gesteld wordt. Ondanks het feit dat zij in het verleden bewezen hebben dat ze die zeker niet gebruiken voor het creëren van extra banen.

Verder kunnen we ons niet verzoenen met de houding van de partijtop tegenover het ABVV. Het is zeer ongepast het ABVV en zijn leiders te bestempelen als achterlijk, conservatief, wereldvreemd, leugenachtig en misdadig. Alleen omdat het ABVV de angst, de onrust en de onzekerheid van de werknemers durft te vertolken.

Wij begrijpen best dat de SP.a als regeringspartij tot compromissen kan worden gedwongen. Maar we hebben er geen begrip voor wanneer de SP.a geen inlevingsvermogen in de situatie van haar kiezers manifesteert. Wij vrezen dat de SP.a zich op deze wijze verwijdert van zijn natuurlijk kiezerspubliek en ze in handen van rechts drijft.

Onze keuze is duidelijk: meer mensen aan het werk, op de eerste plaats jonge mensen. We verzetten ons tegen een generatiepact dat een generatieconflict creëert: het is niet door ouderen onredelijk lang aan het werk te houden dat men bijkomende werkgelegenheid schept voor de 125.000 werklozen jonger dan 25 jaar!

Deze motie werd goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van de afdeling om 26/10/2005.

Marc Van Molle, voorzitter

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken