Naar het schijnt moet het ergste nog komen. Na de zomer. Dan gaat de crisis bikkelhard toeslaan. Sinds het begin van de crisis gingen in grote bedrijven 13.500 banen verloren. Dat is zes keer meer dan in de acht maanden voordien. Het aantal arbeiders dat economisch werkloos thuis zit, is de jongste vier maanden meer dan verdubbeld. In oktober waren er op elke honderd arbeiders negen, in februari waren dat er al 21. Of bijna een kwart miljoen.

Volgens schattingen zouden er in ons land 140.000 banen sneuvelen tegen begin 2010. In heel Europa... 4,5 miljoen! De patroons hebben dan nog het lef zich 'werkgever' te noemen. We noemen ze beter 'winstnemers'! Om hun winsten veilig te stellen en verder dividenden te kunnen uitbetalen, snoeien ze in het personeelsbestand. DAF, helemaal bovenaan in de ontslagentop, maakte zeventig jaar lang zonder onderbreking winst. Nochtans hakt de directie met de botte bijl in het personeelsbestand zodra de crisis toeslaat. 1600 arbeiders en bedienden verliezen hun werk. Hoog tijd dus om de patroons en hun systeem een halt toe te roepen. Vakbondsacties staan weer op de agenda, maar botsen vaak op het gebrek aan een politiek alternatief, een socialistisch programma.

SP.a Rood, de opkomende linkerzijde in de SP.a, biedt wel een politiek alternatief. Verschillende kandidaten van SP.a Rood staan op de lijsten van de SP.a voor de regionale verkiezingen van 7 juni. Het is knokken geweest. Die plaatsen zijn ons niet in de schoot geworpen. Erik De Bruyn, boegbeeld van SP.a Rood, vertelt ons hierover het volgende. "De samenstelling van de lijsten is gebeurd via de lijstvormingscomités. Gewone leden en militanten komen weinig of niet aan bod in deze besluitvorming. Ik kan niet zeggen dat er een geweldig enthousiasme heerste voor de SP.a-Rood-kandidaten in deze comités. Maar de enorme druk van onderuit, van de eigen achterban, heeft het verschil gemaakt. Vele militanten lieten weten dat zonder ons op de lijst, ze zich niet gingen inzetten in de campagne. Dat heeft de doorslag gegeven."

Erik De Bruyn staat op de 11de plaats in Antwerpen. Onverkiesbaar zegt u? Of hij verkiesbaar is, daar beslissen de kiezers over, niet de rangorde op de lijst. Hij is op die plaats de eerste niet-mandataris op de lijst. Zo is hij als het ware de lijsttrekker van het rode 'voetvolk'. Wij willen dus Erik in het Vlaams parlement krijgen. Daar gaan we voor. Over de meerwaarde van SP.a-Rood-kandidaten is Erik duidelijk. "Een van de zorgen van SP.a Rood is de linkerzijde niet te verdelen en de socialisten niet te verzwakken. Maar een stem voor een SP.a-Rood-kandidaat is ook een stem van protest tegen de centrumkoers van de SP.a-top. De partijtop heeft twintig jaar regeringsdeelname niet verteerd. Na de nederlaag van juni 2007 is er ook geen nieuwe start gekomen. SP.a Rood vindt dat de partij dringend naar links moet. Een stem voor SP.a Rood is dan ook een stem voor de verandering van de partij. Met een stem op SP.a-Rood-kandidaten amendeer je de centrumkoers van de partijleiding."

De speerpunten van de campagne somt Erik voor ons op. "Wij brengen duidelijke socialistische antwoorden op problemen. Vier eisen staan centraal:
1) STOP! Geen afdankingen. Wél arbeidsherverdeling zonder loonverlies in een 32-urenweek.
2) STOP! Geen cadeaus aan de banken. Wél een openbare bank in dienst van de gemeenschap
3) STOP! Geen vlaktaks. Wél een vermogensbelasting van 1,5 procent op vermogens boven 1,5 miljoen euro
4) STOP! Geen verarming. Wél leefbare pensioenen, minimumlonen en uitkeringen voor iedereen."

SP.a Rood wil natuurlijk helpen de rechterzijde te verslaan in Vlaanderen. Vooral Jean-Marie Dedecker wint aan populariteit bij een gedeelte van de ontgoochelde socialistische achterban. Erik analyseert dit als volgt. "We moeten een onderscheid maken tussen de vorm en de inhoud bij Jean-Marie Dedecker. Zijn aantrekkingskracht ligt vooral in de vorm. Hij wijst dikwijls op het falen van het politieke bedrijf, klaagt zaken aan, komt over als een rebel en voert een uitgesproken oppositie tegen de regering. Daar ligt de essentie van zijn aantrekkingskracht, niet in de inhoud van zijn voorstellen. Zowel op Vlaams niveau als op federaal niveau heeft hij geen antwoorden in het belang van de arbeiders die hem hun stem willen geven. Inhoudelijk heeft hij een asociaal programma. Neem zijn voorstel om een vlaktaks in te voeren. De veelverdieners zullen minder belastingen moeten betalen. Diegenen aan de onderkant van de maatschappij, gaan hier niets aan hebben. Wel zullen er minder inkomsten geïnd worden. Hierdoor krijgen we slechtere openbare diensten. Wat zogezegd met de linkerhand wordt gegeven, pakt hij terug met de rechterhand. De SP.a moet inhoudelijk frontaal in de aanval gaan tegen Jean-Marie Dedecker en zijn vlaktaks, maar dat doet zij niet. SP.a Rood stelt een vermogensbelasting voor als alternatief op de vlaktaks. Hier is nog een reden om voor SP.a-Rood-kandidaten te stemmen."

De campagne wordt een echte campagne van militanten. "De SP.a-Rood-campagne wordt natuurlijk een low budget campagne. Ons kapitaal zijn de militanten. We rekenen op de inzet van honderden mensen. Doe mee! Elkeen wordt gevraagd het 'woord te verspreiden'. Zo gaan we een cascade-effect veroorzaken. Dit wordt de ruggengraat van onze campagne."

Maak kennis met de rode kandidaten op de SP.a-lijsten

Erik De Bruyn, SP.a Deurne, 49 jaar, milieuambtenaar stad Antwerpen, ACOD militant. Oprichter SP.a-Rood. Auteur van 'Rooddruk voor een nieuw socialisme'. 11de op de Antwerpse lijst van de SP.a.

Op 10 juni 2007 belandde de SP.a op een electoraal dieptepunt van 16 procent. Toch houdt ze vast aan een centrumkoers. Het onbehagen daarover groeit. De anti-establishmentpartij heeft de voeling verloren met haar traditionele achterban van gewone werkende mensen. Erik De Bruyn stelde zich in het najaar van 2007 kandidaat voor het voorzitterschap van de SP.a. Hij nam het op tegen Caroline Gennez, de kandidate van het 'partij-establishment'. Zoiets was not done. Voormalig socialistisch boegbeeld Willy Claes liet zich ontvallen 'aan dat soort figuren geen boodschap' te hebben. Toch behaalde Erik De Bruyn 34 procent van de stemmen.

Roger Collin
, 41 jaar, arbeider bij Flight Care (Luchthaven Zaventem), afgevaardigde van de vakbondsorganisatie ABVV-BTB. 16de plaats op lijst Vlaams-Brabant.

"Op het werkveld zet ik mij in om ongelijkheid en onrechtvaardigheid te bestrijden via mijn mandaat voor de ondernemingsraad en de syndicale delegatie. Als overtuigd socialist strijd ik dagelijks voor een rechtvaardige en solidaire samenleving. Dedecker vertelt halve waarheden. Wij moeten niet zwijgen maar de gehele waarheid vertellen. Over het nut van rechtvaardige belastingen maar ook over de werkdruk en flexibiliteit. De graaicultuur van vele CEO's en hun korte termijnvisie maakt mij boos. Ze zouden beter de creativiteit van de werknemers laten ontplooien. Dit komt pas écht de bedrijven ten goede."

Charlotte Storme
, gemeenteraadslid SP.a Brugge, 15de plaats op lijst provincie West-Vlaanderen.

"Ik zit in het sociale leven sinds mijn jeugd. Mijn universitaire opleiding voltooide ik in 1992 en ik werd advocaat aan de Balie te Brugge, de beroepsbezigheid die ik nog steeds uitoefen. Via mijn beroep kan ik mensen helpen, de mensen weten dat ze op mij kunnen rekenen. De reden waarom ik duidelijk kies om voluit voor SP.a Rood te gaan is ingegeven door mijn overtuiging: ik ben socialist en om die reden koos ik voor de Socialistische Partij. Een democratische partij, die meer invloed wil van de gewone mensen op het politieke leven, moet ook intern het goede voorbeeld geven. Ze moet alle mensen een kans geven om te participeren in de werking van de partij, ze moet niet alleen luisteren naar de mensen maar ze moet deze ook intern een stem durven geven, ze mee laten beslissen. Een socialistische partij moet sociaal zijn en dus contact houden met de achterban, met de mensen die werken, de bedienden, de arbeiders, de kleine zelfstandigen."

In Oost-Vlaanderen kan u stemmen voor Issam Benali, 10de op de lijst. Issam is een jonge adjunct secretaris van de Algemene Centrale van het ABVV.

In Brussel gaat onze steun naar Christel Augustijnen, 4de opvolger op de Vlaamse lijst en BBTK afgevaardigde.

Op de Brusselse lijst steunt SP.a Rood Pierre-Paul Goberecht (bestuurslid SP.a Evere en voorzitter Curieus Evere) als 7de opvolger.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken