Gevangenisbewaarder Johan Riebeek sloot zich onlangs aan bij SP.a Rood en komt op in Kontich, waar hij secretaris van de lokale SP.a-afdeling is. In de strafinstelling van Merksplas is hij ook actief als vakbondsafgevaardigde voor het ACOD. Vanuit dat mandaat is hij eveneens betrokken bij het op poten zetten van een internationale vakbondswerking voor het gevangeniswezen.

Jij identificeert je met SP.a Rood. Hoe komt dat?

Eerst en vooral wil ik duidelijk te kennen geven dat ik de sp.a als partij zeker niet wil afvallen. Het is en blijft mijn partij, maar sp.a rood is volgens mij wel een goed initiatief. Het geeft een duidelijk signaal dat de basis niet mag vergeten worden. Ik weet ook wel dat je als partij soms onpopulaire maatregelen moet nemen maar naar mijn mening waren er vele andere mogelijkheden om het Generatiepact in te vullen. Geef een concrete tijdsinvulling voor de werklozen. Geef die mensen opleidingen en stagemogelijkheden in bedrijven. Op die manier geef je mensen die willen werken een heel goede kans om terug aan een job te geraken en haal je de echte profiteurs eruit. Het is dan ook niet meer mogelijk om in het zwart te gaan werken en op die manier komen er terug plaatsen vrij op de arbeidsmarkt. Als gevolg van een dergelijk beleid zouden er op termijn veel minder werklozen zijn en dan had het Generatiepact er helemaal anders uit gezien.

Er wordt vaak gezegd dat SP.a geen partij meer is van de arbeiders en bedienden. Toch ben jij als syndicalist, net zoals verschillende anderen, nog steeds actief in de SP.a. Waarom?

Ik vind dit geen goede stelling. sp.a is nog wel degelijk van de arbeiders en de bedienden, al zijn ze wel een stuk opgeschoven. Als ik verder ga vergelijken met wat de andere partijen doen en dan vooral de VLD die steeds maar de openbare sector in de uitverkoop zet, het Vlaams Behang die de vakbonden afbreken en de CD&V die eerder aan de kant van de rijken vertoeft, dan vind ik persoonlijk sp.a nog steeds het dichtst bij de arbeiders en bedienden staan. Al kan het beter natuurlijk.

Wat is jouw programma als kandidaat bij de verkiezingen? Hoe wil je de werkende mensen verdedigen?

Je kan mijn visie over bepaalde zaken nalezen op mijn website www.riebeek.bewww.riebeek.be. Persoonlijk wil ik mij inzetten voor veilig verkeer en betaalbare woningen, een dynamisch seniorenbeleid en een gezellige en veilige winkelstraat. Hier heeft de werkende mens zeker iets aan lijkt mij. Uiteraard is dit slechts een greep uit de mogelijkheden en bekommernissen die ik op gemeentelijk vlak wil verdedigen.

Lees ook de interviews met Frank Hosteaux en Filip VanderbeekFrank Hosteaux en Filip Vanderbeek, Elke Heirman en Antoon StesselsElke Heirman en Antoon Stessels en Jean-Luc LiensJean-Luc Liens.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken