SP.a Rood is geen strovuur gebleken, zoals sommigen verwachtten en soms luidop hoopten. Het idee ‘SP.a Rood' is ontstaan in discussies aan het stakerspiket van het metaalverpakkingsbedrijf Crown Cork in oktober 2005. De metallo's uit Deurne namen toen deel aan de strijd tegen het Generatiepact.

Door de ramkoers van de SP.a top met de syndicale achterban voelden plots veel werkmensen zich politiek verweesd. Een handjevol militanten weigerden echter te verzuren en lanceerden deze dieprode beweging in de SP.a: de stem van diegenen die geen stem meer hebben. Ondertussen is SP.a Rood uitgegroeid tot een nationale stroming in de socialistische beweging in Vlaanderen. SP.a Rood spreidt haar jonge vleugels van Roeselare diep in West-Vlaanderen tot in Hamont-Achel in het noorden van Limburg.

SP.a Rood is een echte politieke tendens die uitdrukking heeft gegeven aan de drang naar koersverandering van een belangrijke gedeelte van de achterban. Een echte politieke tendens, met uitgebreide en ernstige voorstellen geschraagd door degelijk onderzoek. Een echte politieke tendens en niet een principeloze ‘presidentiële stal' zoals bij de Franse Parti Socialiste, in wiens hoek men SP.a Rood wil schuiven.

Erik De Bruyn, de meest gekende van de basismilitanten, is de woordvoerder geworden van deze onderstroom in de SP.a. Hij deed een gooi naar het voorzitterschap van de partij en haalde een zeer verdienstelijke 33,6 procent van de stemmen. Eigenlijk is zoiets nooit gezien in de geschiedenis van de SP.a. Dit initiatief was de gelegenheid om socialistische voorstellen voor nationalisatie van de energiesector, een massaal programma van sociale woningbouw, meer inspraak van de leden enzovoort te populariseren. Onze strijd tegen de woekerwinsten van Electrabel heeft grote bijval bij de vakbondsmensen van ACOD Gazelco, die het personeel uit de energiesector organiseren. Ook stond SP.a Rood mee aan de basis, samen met anderen, van acties van Electrabelklanten in het Antwerpse. Jonge arbeiders die zich willen inzetten voor betere sociale woningen hebben ook hun onderdak gevonden bij de nieuwe linkerzijde van de SP.a. Arbeiders die de hoge werkdruk en de dalende koopkracht beu zijn, krijgen nu met SP.a Rood een politieke stem die hen tot nu toe ontbrak. Jonge migrantenjongeren in het Limburgse herkennen in SP.a Rood het werkingsperspectief dat ze misten.

Toegegeven, de top van de SP.a begint schuchter te erkennen dat er fouten zijn gemaakt in de vorige jaren. Caroline Gennez zegt dat de banden met de vakbonden meer aangehaald moeten worden en de vinger meer aan de pols moet worden gehouden aan de fabriekspoort. Klinkt dit niet als een echo van de voorstellen van SP.a Rood? Het ontbreekt echter aan sterke eisen en straat- en wijkcampagnes die aanslaan bij de bevolking. Geen woord bijvoorbeeld over het herstel van een echte index, de maatregel bij uitstek om de koopkracht op te krikken. Daarom en voor nog veel andere redenen is SP.a Rood onmisbaar geworden.

Kom dus naar de nationale bijeenkomst, meer info zie www.sp-a-rood.bewww.sp-a-rood.be.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken