De Vlaamse kerktorenreflex waarvan tot op heden vooral de Walen en de Brusselaars het slachtoffer waren, keert zich nu ook tegen Antwerpen. De dikke nekken van Antwerpen 'krijgen' uit het Vlaamse budget 2,5 miljard euro voor het sluiten van hun ring en doen daar dan nog moeilijk over ook. De voorstanders van de betonnen draak die de Wapper is, zullen daarvan dankbaar gebruik maken en zullen trachten het Antwerpse NEE op 18 oktober politiek te isoleren. Daarom moeten we nu al duidelijk maken dat het dossier heel Vlaanderen aanbelangt. Daarom vragen we alle ecologisch en sociaal bewuste burgers mee op te stappen in de protestmars van 10 oktober. De inzet van 18 oktober is duidelijk: willen we dat de openbare ruimte leefbaar blijft of laten we ze verder verloederen en verworden tot een speelterrein voor privé-winstvorming ?

1- De 2,5 miljard die het project zal kosten, wordt op tafel gelegd door de Vlaamse belastingbetaler. En dat in tijden van crisis en bezuinigingen. Het project kan dus maar beter goed zijn en een bijdrage leveren aan een duurzame mobiliteit en leefkwaliteit in heel Vlaanderen. Dat is niet het geval. De Lange Wapper maakt van Antwerpen een rond punt in het Europese snelwegennetwerk en zuigt dus nog meer verkeer aan naar de stad en naar heel Vlaanderen.

2- Het project kadert in de patronale visie 'logistiek platform Vlaanderen'. De Vlaamse havens worden daarin vooral ontwikkeld als doorgeefluiken voor containers naar heel het Europese achterland. Het Antwerpse en Vlaamse havenpatronaat zijn daarbij in een voortdurende concurrentieslag verwikkeld die zij langzaam maar zeker winnen ten nadele van Rotterdam, maar die nauwelijks banen schept. De toegevoegde waarde en de tewerkstelling die uit deze activiteiten voortvloeien, zijn heel gering. Het is bovendien een sector waarin de jobs erg precair zijn (dagcontracten, interimjobs enzovoort). Het ruimtegebruik en de verkeerstoename daarentegen hebben in een reeds zeer dichtbevolkt Vlaanderen een negatieve weerslag op het milieu, de volksgezondheid en de leefkwaliteit. Niet enkel Antwerpen maar heel Vlaanderen is een zwarte vlek op de Europese kaart van de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden. Inzake transporteconomie is SP.a Rood daarom voorstander van de ontwikkeling van Vlaamse industriehavens (zoals Gent er een is, en Antwerpen gedeeltelijk, maar deze functie zou versterkt moeten worden) met een hoog tewerkstellingspotentieel. Wij willen bovendien planning en samenwerking tussen de havens op Europees niveau, zodat er gelost en geladen wordt zo dicht mogelijk bij de eindbestemming respectievelijk vertrekplaats van de goederen, en het aantal transportkilometers over land beperkt wordt. Door een duidelijk afgebakende taakverdeling tussen de Europese havens kan er bovendien werkzekerheid geboden worden aan de havenarbeiders.

3- De patronale visie op logistiek en havenontwikkeling waaruit de Lange Wapper is gegroeid, richt schade aan in heel Vlaanderen.

West-Vlaanderen dreigt voorgoed verminkt te worden door het Schipdonkkanaal. De estuaire vaart (kruipcoasters) biedt nochtans een milieuvriendelijk alternatief. Oost-Vlaanderen moet Doel en de noordelijke helft van het Waasland prijsgeven aan de havenuitbreiding, en dat terwijl op de Antwerpse rechteroever de dokken veel intensiever gebruikt zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld door van het noordelijke gedeelte een getijdenhaven te maken en door de bestaande dokken intensiever te gebruiken. Vlaams-Brabant en Brussel zullen ook delen in de klappen door de verbreding van de Brusselse ring. Straks wonen we allemaal op de rand van een groot betonnen logistiek platform. De vraag stelt zich of de ombouw van Vlaanderen tot Europees logistiek platform even noodzakelijk als nuttig is. Het volume van getransporteerde goederen zal immers de komende jaren stagneren, ten gevolge van de diepe crisis en de verschuiving van de economische groeipolen naar Centraal-Europa en Azië. Bovendien is het beperken van wegtransport een prioriteit wil men de uitstoot van CO2-gassen beperken. Intermodaal transport (water-weg-spoor) is daarbij aangewezen. Infrastructuurwerken moeten dus in eerste instantie gericht zijn op een betere aansluiting van de verschillende transportmiddelen waardoor ruimte vrijkomt op de weg.

4- De strijd tegen de Lange Wapper toont aan dat onafhankelijke burgerinitiatieven er in kunnen slagen een megaproject voorwerp te maken van écht maatschappelijk debat. Een belangrijk deel van de bevolking heeft zich gemobiliseerd tegen een bouwproject dat even ongezond (het fijn stof), destructief (inzake ruimtelijke ordening) als lelijk is (een halve stadverminking). Doorheen deze strijd is duidelijk geworden dat de overheid het mobiliteitsprobleem op zeer eenzijdige wijze wenst op te lossen. Onder impuls van de acties van onderuit heeft de politieke vertegenwoordiging haar standpunten moeten herzien en aanpassen. Dit ondanks een heus mediaoffensief, ondanks alle pogingen om het debat te ondersneeuwen en de mobilisaties te ontzenuwen met allerlei TINA- (there is no alternative)-argumenten.

5- Vandaag staat deze actie op de drempel van een overwinning. Indien de Neen-stemmen het halen zal dit een belangrijke overwinning zijn. De strijd tegen de Lange Wapper is immers een strijd voor economische democratie! Het referendum en de mobilisatie die eraan vooraf is gegaan betreft de inrichting van de openbare ruimte, de keuze van investeringen en aanwending van belastinggeld. Anders gezegd : het referendum van 18 oktober stelt ook de vraag of de openbare ruimte een speelterrein is voor privé-winstvorming dan wel een leefruimte voor de mensen...

6- SP.a Rood heeft zich verregaand geëngageerd in de beweging. Met mensen en geld, maar vooral politiek. Wij waren de eerste en lang de enigen in de SP.a die het verzet steunden. Uiteindelijk moest de top van de partij volgen. Dit is een belangrijke politieke overwinning. Wim Van Hees beschouwt SP.a Rood zeer terecht als het belangrijkste politieke bruggenhoofd van Ademloos, ook al kunnen andere bewegingen en partijen logistiek soms meer gewicht in de schaal werpen. Een overwinning van het NEE zal daarom in belangrijke mate ook een dieprode overwinning zijn.

Allen naar de 'Grote optocht' op zaterdag 10 oktober

Het Bam-tracé, stem Nee


Vertrek om 15u aan districtshuis Deurne, Maurice Dequeeckerplein te Deurne. Meer info op www.ademloosdeurne.be

Heb je materiaal of info nodig? Contacteer:

Elke Heirman

0473/916980

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken