Het is nog te vroeg om een volledig overzicht te geven van wat er in deze verkiezingscampagne door SP.a Rood werd verwezenlijkt, maar één ding staat nu reeds vast: iets minder dan een jaar na de oprichting van SP.a Rood staan wij dankzij de successen in deze gemeenteeraadsverkiezingen op de politieke kaart van België.

De meest markante prestatie werd geleverd in de Slag om Antwerpen, waar ons boegbeeld Frank Hosteaux vanuit een bijna hopeloze positie op de 44e plaats verkozen wordt in de roemruchte Antwerpse gemeenteraad. De méér dan 1200 voorkeurstemmen voor Frank werden binnengehaald via een campagne met een sterk inhoudelijk en links profiel, zodat er geen twijfel over kan bestaan waarvoor de kiezers van Frank stemden: voor een linkse socialist in de Antwerpse gemeenteraad!

In die zin kan de SP.a Roodcampagne in Antwerpen binnen de SP.a de antipool worden genoemd van de “presidentiële” campagne van de burgemeester, zij het dat zij natuurlijk met honderdmaal minder middelen gevoerd moest worden. Maar onze aanpak die zich rechtstreeks naar de bedrijven richtte en naar de “zwartste” volkswijken van Antwerpen, heeft geloond. Het was geen makkelijke campagne, maar het hoge politieke profiel ervan maakt het resultaat des te betekenisvoller.

Eenzelfde SP.a Rood effect kon worden waargenomen in de rand rond Antwerpen: in het nochtans “moeilijke” Brasschaat werd Elke Heirman verkozen in de gemeenteraad en kon SP.a-Spirit haar stemmenaantal méér dan verdubbelen.

In Wommelgem voerde de nieuwe SP.a afdeling een campagne met sterk SP.a Rood stempel en daarmee werd de SP.a in Wommelgem voor het eerst in lang wéér op de kaart gezet: zij haalden hun eerste zetel binnen!

In Deurne behaalden onze kandidaten voor de districtsraad uitstekende resultaten maar door de aanwezigheid van véél kopstukken wegens het kartel met Groen! (o.a. Kathleen Van Brempt en Mieke Vogels…) én het eerder zwakke resultaat van deze kartelformule is het nog niet duidelijk of dit voldoende zal zijn om verkozen te raken.

Wél verkozen is alvast Lydia De Ridder in de provincieraad. Zij knokte zich naar boven vanuit een moeilijke 9e positie met méér dan 2400 stemmen.

Wellicht zal ook Opel vakbondsafgevaardigde Jan Kruyniers verkozen raken in de Antwerpse districtsraad met een knappe 500 stemmen.

Onze kameraden in het Brusselse scoren eveneens overal zwaar.

Samen met het succes van de PVDA+-lijsten die een welkome druk zetten op de linkerflank van de SP.a betekent dit een gedroomde uitgangspositie voor de verdere uitbouw van een linkse stroming binnen de SP.a.

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken