Gedurende één uur stopten de treinen aan de wissels en de perrons van het Zuidstation in Brussel. Verleden dinsdag 23 augustus tussen 8 uur en 9 uur ’s morgens weigerden de seingevers van de ‘kabien’ van Brussel Zuid nog verder treinen ‘binnen te trekken’. Toen ze beseften dat hun werk werd overgenomen door adjunct-onderstationschefs zijn ze op de sporen gaan staan.

Dit zorgde bijna voor een incident toen een aankomende trein werd gebruikt om de actievoerders te intimideren. Maar zodra de treinbestuurders beseften dat het om een syndicale actie ging, reden ze niet verder. Met een korte actie zorgden ze op het spitsuur voor een maximaal effect! Miguel Rubio, delegee van de CGSP-Cheminot (Franstalige socialistische spoorvakbond) en zelf seingever, legt ons uit hoe de vork in de steel zit.

“De regiomanager had net de tabellen, dat zijn de uurroosters van de seingevers, herschikt. Resultaat was dat we dertien dagen na elkaar moesten werken met maximaal 1 dag rust er tussen. Dat hebben we niet gepikt. De situatie is zo dat er personeel tekort is in de ‘kabien’. Op een kader van 38 mensen ontbreken er drie. Voeg daaraan toe dat er drie collega’s langdurig afwezig zijn wegens zware ziekte. Twee andere seingevers waren de laatste tijd ook ziek.”

“Het is juist dat wij bereid zijn geweest de twee laatste maanden een bijzondere inspanning te doen om dat op te vangen. Maar de nieuwe tabellen die de regiomanager ons probeerde op te leggen waren de druppel die de emmer deden overlopen. Een dag na de actie kregen we dan het bericht dat de nieuwe tabellen werden ingetrokken. Dat is goed. Maar het probleem van het personeelstekort blijft bestaan. In de volgende dagen gaan de vakbonden verder onderhandelen hierover want zolang er niet voldoende personeel is, blijven we kampen met die problemen.”

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken