De NMBS-directie heeft haar topman Marc Descheemaecker een loonsverhoging toegekend van 30.000 euro, terwijl diezelfde directie haar personeel slechts een jaarlijkse verhoging wil gunnen van 320 euro bruto of 10 à 12 euro per maand. Honderd keer minder!

Hun lonen hebben geen last van de stijgende voedsel en energieprijzen. De lonen van de toplui van de NMBS zijn meer dan comfortabel. Jannie Haek (NMBS Holding), Marc Descheemaecker (NMBS) en Luc Lallemand (Infrabel) verdienen tussen 375.000 en 500.000 euro per jaar. Je zou voor minder gemotiveerd zijn om op 20 mei in staking te gaan. Inge Vervotte, CD&V-voogdijminister, heeft zich snel moeten distantiëren van deze ‘immorele verhoging'. De staking lijkt toch onafwendbaar.

Miguel Rubio, ACOD delegee in Brussel-Zuid, is verbolgen. "Onze productiviteit is sinds 2002 met 32 procent gestegen. Wij zijn nog nooit zo polyvalent en flexibel geweest als vandaag bij de NMBS. Daarenboven wordt de luttele loonsverhoging die men ons voorstelt opgevangen met zaken die men ons op andere vlakken wil afpakken." De loonsverhoging die nu op tafel ligt, vangt het verlies aan koopkracht niet op ondanks het feit dat we over een index beschikken. Een vakbondspamflet dat werd uitgedeeld aan de pendelaars in het station van Charleroi leert ons hier meer over. "Sommige machinisten zullen tot 11 uur per dag moeten werken in plaats van 9 uur vandaag. Beeld je in welke gevaren dit inhoudt! Sommige categorieën van het personeel zullen verlofdagen moeten afstaan." De NMBS werkt met steeds minder personeel. Terwijl er geraamd wordt dat er 2000 extra personeelsleden moeten bijkomen in 2008 en nogmaals in 2009, stelt de NMBS voor slechts 1800 mensen aan te werven.

Na vier maanden onderhandelen tussen directie en vakbonden blijven de voorstellen niet te pruimen. De vakbondsleiders zijn flink bij hun schabbernak gepakt op de bestuurs- en militantenvergaderingen van de laatste weken. Zo'n sociaal akkoord is asociaal en onaanvaardbaar stelden de militanten. Na al de inspanningen die het personeel leverde, krijgen ze zo'n sociaal akkoord voorgeschoteld. Volgens de vakbondsmensen op de vloer is de stemming onder het personeel zeer eensgezind. Zelfs het administratief personeel, dat gewoonlijk meegaander is, stelt zich strijdbaar op. De vakbondstop staat onder sterke druk om een beter sociaal akkoord uit de wacht te slepen.

De staking die maandag 19 mei om 22 uur begint en dinsdag om 22 uur eindigt is slechts een eerste actiedag. Mogelijk volgen er andere in de komende weken. De spoormannen en vrouwen van ACOD Charleroi hebben het bij het rechte eind als ze de treingebruikers oproepen tot solidariteit. "Onze overwinning zal een overwinning zijn voor al diegenen die een echte verhoging willen van de koopkracht." Deze staking is een goede aanloop voor de week van het ‘Rode Alarm' begin juni voor meer koopkracht.

De SP.a- en de PS-leiding doen er best aan om deze staking zonder aarzelen te steunen. Zoals Erik De Bruyn stelde in zijn 1 mei boodschap: de SP.a moet het politieke verlengstuk worden van de sociale strijd. Hier dient zich een nieuwe kans aan.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken