Naarmate het steeds duidelijker wordt dat een oorlog van de VS tegen Irak onafwendbaar is, en dat ondanks de wapeninspecties Bush onverminderd oorlogstaal blijft spreken, breidt de anti-oorlogsbeweging zich internationaal uit.

Dit zeker niet in het minst in ‘the land of the free’ zelf. We zagen er reeds massale betogingen in verschillende steden. Op 20 november ging er in New York een nationale jongerenactiedag tegen de oorlog door. Meer dan 2.000 jongeren namen deel. De studenten stonden onder grote druk van de universiteitsautoriteiten en riskeerden serieuze sancties. Zesenzestig studenten van de Petaluma High School werden geschorst. Als antwoord stond er de volgende morgen om 7 uur een piket van 50 protesterende studenten aan de schoolpoort. In Pennsylvania protesteerden honderden studenten aan het stadhuis en scandeerden: “They want us silent, they want us tame, the war on the world is not in our name!”. Ook in Massachusetts, Ohio, California, San Francisco en vele andere steden protesteerden studenten en wordt er regelmatig actie gevoerd.

Arbeidersbeweging tegen oorlog

Voorzitter John Sweeney van de AFL-CIO, de grootste federatie van vakbonden in de VS, stelde: “Voor vele van onze leden lijkt de dringendheid waarmee men nu wil beslissen over de kwestie van oorlog en vrede even veel te maken te hebben met de politieke agenda als met de situatie in Irak. Het lijkt tegenstrijdig dat er niet dezelfde dringendheid is om de economische crisis aan te pakken, waar nochtans ook zovele van onze mensen onder lijden.” Local 1199 vertegenwoordigt ongeveer 220.000 mensen uit de gezondheidssector in New York. Deze vakbond stelt: “Onze vakbond was een van de eersten om op te komen tegen de oorlog in Vietnam, eerst was het een minderheidsstandpunt, maar het werd door de meerderheid overgenomen naarmate het aantal slachtoffers toenam. Nu hebben we de gelegenheid om te voorkomen dat deze catastrofe nog maar begint.” De CTF, een lerarenvakbond met 100.000 leden in California, neemt een gelijkaardig standpunt in en dringt er bij haar leden op aan om mee te werken met organisaties die Bush willen stoppen in zijn oorlog. In een resolutie stellen ze dat een oorlog enkel zou leiden tot het versterken van een regering die de vrijheden van haar burgers heeft beknot. Ook de Washington State Labor Council, United Electric Workers, New Mexico Carpenters, Wisconsin SEIU, Pride at Work en vele andere vakbonden aan de Westkust en in de staat New York hebben zich uitgesproken tegen de oorlog. Vele resoluties die vakbonden de laatste maanden stemden verbinden de buitenlandse politiek van Bush m.b.t. Irak met zijn binnenlandse manoeuvres tegen de vakbonden. Op 10 september maakte de vakbond Local 10 (ILWU) een resolutie bekend die stelt dat Bush nationale belangen gebruikt om vakbondsonderhandelingen over contracten te ondermijnen en om vakbonden in te schakelen in zijn oorlog om de oliebedrijven te helpen. In Detroit legt de vakbond van het postpersoneel in het editoriaal van haar blad uit dat volgens vele bronnen Bush er in Irak op uit is mensen aan de macht te brengen die immense oliereserves van het land zullen overdragen aan Amerikaanse oliefirma’s. “Dat en de wens tot militaire en politieke dominantie van de regio zijn de echte motieven voor Bush om oorlog te voeren”, aldus het postpersoneel.

Protest in Europa

Ook in Europa hebben we reeds heel wat protesten en betogingen tegen Bush en zijn oorlog gezien. De demonstraties in Londen, Praag en Brussel volgden de demonstraties van honderdduizenden in Londen en Firenze in september en oktober. In Istanbul trokken op de eerste december tienduizenden mensen de straat op. Slogans waren ondermeer “We will not be America’s soldiers,” en “We’re on the side of the Iraqi people”. We hebben hier geen plaats om elke betoging of actie te bespreken, laat staan er in detail op in te gaan. Het is in elk geval duidelijk dat de oppositie tegen deze oorlog met de dag toeneemt en radicaler wordt. De internationale protestbeweging die op gang is gekomen en nog aangroeit, is al vele malen groter dan die tegen de oorlog in Vietnam destijds, en dit terwijl de oorlog nog niet eens begonnen is!

De situatie in België

Ook bij ons staat er de komende periode nog heel wat actie op het agenda. De anti-oorlogscomités zullen alvast de komende dagen van start gaan met een petitie tegen de oorlog. Ook gaat onze Shipspotting-campagne, waarbij we het gebruik van de Antwerpse haven in de voorbereidingen van de oorlog tegen Irak aan de kaak stellen, onverminderd voort. Op 28 december voeren we actie te Oostende. Op 8 januari zal er om 12 uur ’s middags een protestactie plaatsvinden aan het ministerie van Buitenlandse zaken in Brussel (Karmelietenstraat 15) om dit nogmaals onder de aandacht te brengen. Stop de logistieke ondersteuning van de oorlog! Verder zal er die dag ook een vergadering doorgaan waarop verdere actie besproken zal worden in samenspraak met o.a. vakbondsmilitanten, het Forum voor Vredesactie, vzw Vrede en Christenen voor Socialisme. Ook roepen wij op om op 19 januari mee op te stappen in een nieuwe nationale betoging tegen de oorlog te Brussel en worden er ook voorbereidingen getroffen om in februari een betoging te organiseren te Antwerpen. Tot slot willen we nog even in herinnering brengen dat er de dag dat de oorlog begint, gemobiliseerd wordt om 13 uur en om 19 uur op de Groenplaats te Antwerpen. Men zegge het voort!

Wil je meer weten over deze acties en/of aansluiten bij de anti-oorlogscomités, neem dan contact op met de redactie van deze website.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken