Het ABVV telde dinsdag op de fakkeltocht tegen de jacht op delegees 2600 betogers en delegaties uit 150 bedrijven. Dat is een knappe opkomst voor een doordeweekse avondbetoging.

Aanleiding tot dit protest is het onrechtmatig ontslag van twee ABVV-delegees bij de papierfabriek Stora Enso, Tony Neyts en Alex Goethals, én het ontzeggen van de toegang aan twee ABVV-delegees van het schoonmaakbedrijf ACS, Vera Crispyn en Sabine Meurens. Zoals zo vaak bij ‘lastige’ delegees – d.w.z. delegees die de belangen van hun collega’s goed verdedigen – is het bedrijf bereid om een vergoeding te betalen zodat ze de delegees niet meer hoeven te behouden. Vorig jaar maakte Stora Enso immers een 15 miljoen euro winst, dus daar is wel financiële ruimte. Zo kunnen ze een terreurregime installeren in het bedrijf. De resterende mensen zijn nu immers extra bang om hun werk te verliezen en op een zwarte lijst te komen. Daarom zouden bedrijven bij wet verplicht moeten worden om onrechtmatig ontslagen delegees opnieuw aan te werven.

De SP.a zegt dat ze de wetgeving dan ook willen verbeteren. SP.a-leiders zoals Vande Lanotte waren ook aanwezig op de fakkeltocht. Na de tegenstellingen rond het Generatiepact is operatie ‘recuperatie’ vanwege de SP.a-top volop bezig. Wel verklaarden ze weinig te kunnen doen om de wet ter bescherming van delegees te verbeteren aangezien VLD en CD&V tegen zijn. Blijkbaar durft de SP.a-leiding niet ferm uit de hoek komen tegen de rechterzijde. Alleen als het erop aankomt de loontrekkenden uit te kleden, zoals met het Generatiepact, durven ze het hard spelen.

Veel syndicalisten morden tijdens en na de betoging dat ook de vakbondsleiding maar zwakjes is over dit thema. “Een fakkeltocht ocharme, en dan nog eens veel te laat, zonder aankondiging van een actieplan.” Nochtans is dit een ideaal thema om een interprofessionele beweging rond op gang te brengen, samen met de christelijke arbeidersbeweging en de ACLVB.

Tijdens de actie interviewden we ook Vera Crispyn, delegee bij het schoonmaakbedrijf ACS, die nu ook haar baan kwijt is.

Waarom zijn jullie je werk kwijtgespeeld?

“Wij hebben deelgenomen aan de nationale staking op vrijdag 28 oktober. Normaal gezien moest een van de mensen van ACS zich zaterdag aanbieden op Stora Enso. Sabine heeft zich aangeboden, maar kon niet door vanwege het piket. Noch Stora noch ACS hadden ons gewaarschuwd dat er een staking was. Sabine kon dus niet binnen. Zondag hebben wij de mensen aan het piket moreel gesteund. En maandag kreeg ik een telefoon van de directeur van ACS dat Sabine en ik het grondgebied van Stora niet meer mochten betreden. We mochten zelfs niet te zien zijn op de bewakingscamera’s die gericht zijn op de openbare weg!”

“Als ploegverantwoordelijke moest ik de mensen van ACS wel inlichten dat contractoren wel konden gaan werken. Doordat wij geweigerd werden, moesten die contractoren twee shiften werken. Deze twee mensen zagen dat op die moment niet zitten en daarmee zijn ze ook niet binnengegaan. Ze hebben zich wel aangeboden. Toen heeft Katrien Van der Helst (vakbondssecretaris verantwoordelijk voor Stora Enso) diezelfde dag het crisismanagement geconfronteerd met het feit dat de mensen van ACS niet binnen mochten. Het crisismanagement waste zijn handen in onschuld.”

“Uiteindelijk hebben ze ons dan toch gebeld dat we terug mochten gaan werken. Sabine is gaan werken maar werd direct geviseerd. Er waren pamfletten rondgedeeld en ze beschuldigden Sabine daarvan, en nog andere verbale dingen die gebeurden. Op 21 december heeft de directeur van ACS dan gezegd dat wij niet meer binnen mochten bij Stora, dat de druk te groot was. Stora zei: “Ofwel komen Vera en Sabine niet meer binnen, ofwel ben je het contract kwijt.” Dan zijn wij niet meer gegaan.”

Hoe reageert jullie patroon?

“Hij zegt dat hij ons ander werk zal geven. De maand na 26 december was een bezinningsperiode. Daarna gingen ze wel zien wat ze gingen doen. Maar de druk was natuurlijk zodanig groot dat we niet konden terugkeren. Hij zegt dat hij ander werk gaat zoeken voor ons. We hebben al een voorstel gekregen maar wachten nog op details.”

Momenteel hebben jullie dus geen werk?

“Nee. Intussen zijn we gedeeltelijk economisch werkloos en gedeeltelijk past de patroon bij.”

Wat vind je van de actie vandaag?

“Positief. Een grote opkomst. Er is veel steun van de mensen, dat hebben wij ondertussen ook al gevoeld naar ons toe.”

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken