Luc Vandenbossche is er in bijzonder korte tijd in geslaagd zich wereldberoemd te maken in Wallonië. Het Vlaams Blok wou in het Congressenpaleis vlakbij het Centraal Station een congres houden, maar Yvan Ylieff, verantwoordelijk PS Minister voor het bewuste gebouw, weigerde het Blok de toegang. Het Blok trok naar de rechtbank in kortgeding en Ylieff werd teruggefloten. Daarop was de Brusselse liberale burgemeester Xavier De Donea aan de zet. Hij verbood het congres uit veiligheidsoverwegingen. Niet naar de zin van de nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken, die prompt de gouverneur Raymonde Dury (PS) aanporde deze beslissing te counteren. De Donea trok dan maar naar de Raad van State, die in een halfslachtige uitspraak zowel de Brusselse burgemeester als de minister in het gelijk stelde.

Ondertussen heeft Dury haar gouverneurskap over de haag gegooid om "de basis van de PS te gaan vervoegen in de strijd tegen het Blok". Er heeft zich een heel debat ontsponnen over de verschillen in aanpak tussen Noord en Zuid tegenover extreem rechts. SP-voorzitter Ertman is het beu te worden beticht van het Blok zijn gang te laten gaan en PS en SP gaan rond de tafel zitten om een gemeenschappelijke strategie te ontwikkelen tegenover het Blok. Ertman heeft reeds verklaard hij het voorstel om de financiële toelagen aan het Blok af te schaffen steunt. Dit is een belangrijke ontwikkeling die hopelijk ook rond andere thema's (tewerkstelling, sociale zekerheid,...) zullen plaatsvinden. Maar de tussenkomst van Vandenbossche blijft onbegrijpelijk. De juridische argumentatie van de minister houdt geen steek, temeer daar het hoogste rechtscollege de wetgeving ter zake blijkbaar zo rekbaar vindt, dat alle betrokkenen gelijk krijgen. De veiligheidsoverwegingen houden evenmin steek, want De Donea beriep zich op precies dezelfde argumentatie om het congres te verbieden. Het argument dat het Blok hierdoor teveel publiciteit zou krijgen is helemaal om te gillen, daar de minister er nog een flinke schep aan publiciteit bovenop deed door zijn tussenkomst. Uiteindelijk kon het Blok "congresseren", hierbij beschermd door 200 politieagenten en 500 rijkswachters. De congresgangers werden bovendien in bussen onder rijkswachtbegeleiding naar het Congressenpaleis gebracht, in ware geldtransportstijl: met loeiende sirenes, waarbij door het rode licht werd gereden. Om ze geen aandacht te geven natuurlijk. He-mel-ter-gend.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken