De logistieke kazerne 'Westakkers' van het Belgisch Leger in Sint Niklaas wordt geviseerd door de vredesbeweging omdat zij momenteel onderdak biedt aan een Amerikaanse logistieke eenheid (het 838e transportbataljon, zie ook Vonk nr. 200). Deze logistieke eenheid begeleidt de wapentransporten via de Antwerpse haven.De actie -een symbolische en vreedzame blokkade van de kazerne- vindt vanavond plaats om 18u15. Voor meer details zie de Rode Agenda.

Uitgerekend vannacht zal een nieuw konvooi met Amerikaanse wapens naar de Waaslandhaven trekken! Het is nog niet duidelijk of dit transport via het spoor zal gebeuren (wat het waarschijnlijkst is) of via de weg. Vast staat evenwel dat de federale politie in en om de haven in hoogste staat van paraatheid werd gebracht.

Vanochtend vond er namelijk ook een milieu-incident plaats in de Waaslandhaven. Door de betrokken firma werd bijstand gevraagd aan de federale politie. Deze antwoordde dat dit niet mogelijk was omdat alle agenten opgevorderd zijn om de militaire transporten van vannacht te bewaken. Of hoe de veiligheid van mens en milieu rechtstreeks wordt opgeofferd aan de oorlog!

Vermits onze regering haar verantwoordelijkheid niet opneemt en voor de televisieschermen zichtbaar bezwijkt onder Amerikaanse druk, ligt de bal nu méér dan ooit in het kamp van de vakbonden: zij moeten deze transporten onmiddellijk stoppen!

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken