Wereld Revolutie pamflet page 001De heersende klasse, vertegenwoordigd door haar politici, ideologen en media, herhaalt steeds weer dezelfde boodschap: ”Er is geen alternatief aan de doorgevoerde besparingen: het is noodzakelijk dat arbeiders harder werken en er kan niets worden gedaan aan de steeds groeiende ongelijkheid”. Steeds opnieuw worden slachtoffers gevonden die de schuld krijgen van de tekorten. Zijn het niet de jongeren of werklozen, dan zijn het de moslims en de vluchtelingen.

Kortom: volgens de elite moeten de gewone bevolking, de loontrekkenden, werklozen, gepensionneerden en jongeren opdraaien voor de kosten die de crisis veroorzaakt. Tegelijkertijd blijkt er toch geld genoeg te zijn voor nieuwe vliegtuigen en oorlog, tegelijkertijd worden de rijken steeds rijker. Crisis of niet, sinds 2013 zijn er 8% of 7.600 miljonairs meer in ons land. Dat plaatje schetst niet enkel de situatie in België, maar ook in andere landen in Europa, in de wereld. Volgens een onderzoek van Oxfam is de sociale ongelijkheid nog nooit zo groot geweest. 64 mensen bezitten nu evenveel als de armste helft van de wereldbevolking. Hoe langer en dieper de crisis, hoe rijker de rijken

Samen sterk

Valt er aan het onrecht niets te doen? Wij vinden van wel. Solidariteit is onze sterkte. Momenten zoals het fietspiket dat een bezoek brengt aan het stakingspiket van de dokwerkers in Zwijndrecht, mensen tijdens een stakingsdag in de namiddag samenbrengen om ervaringen met elkaar te delen, de 20.000 die vorig jaar in de gietende regen naar de Grote Parade kwamen, de steun aan het personeel van de NMBS zijn hoogtepunten uit het bestaan van Hart boven Hard. Wij willen meer van dat. Door mensen te overtuigen dat alleen solidaire acties een tegenreactie kunnen bieden op de aanvallen van onze regering zullen we onze krachten vermenigvuldigen. Onze eisen zijn de eisen van de grote meerderheid. Zonder onze inbreng gebeurt er niets in de samenleving. Zonder arbeiders en bedienden wordt er niets geproduceerd in ons land. De strijd tegen de besparingsregering sinds de herfst van 2014 heeft aangetoond dat er voldoende strijdbaarheid is. Voor zij die hoopten dat de arbeidersklasse was verdwenen: slecht nieuws, ze is ‘alive and kicking’. Het komt er echter op aan om die dynamiek de juiste doelstellingen te geven. Al vragend zal de regering niet op andere gedachten worden gebracht. We moeten uitgaan van onze eigen kracht. Diezelfde boodschap bracht Jan Blommaert aan de stakers in de haven van Antwerpen: “Deze regering is aangekocht door het patronaat. Dat is eerder al gebeurd in de Belgische geschiedenis. Het zou niet de eerste keer zijn dat zo'n regering wordt weggestaakt.“ 

Goede ideeën inbedden in socialistisch perspectief

Actie voeren is niet genoeg. Goede ideeën en alternatieven zijn nodig. “Er zijn wel duizend alternatieven”. Dat is waar, maar ook niet helemaal. Onze samenleving wordt beheerst door de heersende klasse die uit een klein aantal kapitalisten bestaat. Ze zijn niet enkel baas over de economie, maar ook over de ‘democratie’. Om echt een andere samenleving op te bouwen, is het noodzakelijk dat de banken en de grote bedrijven genationaliseerd worden. Tegelijk moeten deze onder democratische controle van de arbeiders, bedienden en de hele bevolking geplaatst worden. Zonder de privileges van de bazen en grote aandeelhouders aan te pakken, kunnen we geen sociale en tolerante wereld scheppen. Ook in de politiek moeten de privileges van de verkozenen afgeschaft worden: de zeer hoge lonen en andere voordelen vervreemden hen van diegenen die hen verkozen hebben. We moeten naar een door en door democratische samenleving. Zo een samenleving gebaseerd op democratisch socialisme is niet alleen mogelijk, maar noodzakelijk indien we de wereld willen verbeteren. Naar die revolutionaire verandering streven wij. Deel jij deze mening? Sluit je dan bij ons aan! Je kan ons contacteren via info@vonk. org of bel naar 0479/25.77.35.Vonk is een revolutionair socialistische organisatie aangesloten bij de International Marxist Tendency actief in 40 verschillende landen. Neem ook een kijkje op onze websites www.vonk.orgwww.vonk.org en www.marxist.comwww.marxist.com

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken