Op vrijdagavond 10 oktober vond in zaal Multatuli te Antwerpen de eerste van een reeks openbare meetings plaats, naar aanleiding van de zware economische problemen die de geglobaliseerde kapitalistische economie teisteren.  
“Wanneer je Het Kapitaal leest, is het alsof je de krant van gisteren leest.”
Ongeveer 30 man woonde de meeting bij. André Gonsalis begon met een analyse van de huidige crisis en de steeds terug kerende crisissen in het kapitalisme. Deze crisis komt namelijk niet uit de lucht gevallen, maar is een logisch en vrij voorspelbaar gevolg van de gevoerde economische politiek en is inherent aan het kapitalisme – of zoals zij een crisis benoemen: 'een herschikking'. Ook het reddingsplan en de problemen bij Fortis werden besproken. Pittig detail: Fortis Insurance Belgium organiseerde diezelfde avond een exclusief culinair evenement voor 50 genodigden in Louis XV, het duurste hotel van Monaco. De verzekeringsgroep spendeert zo'n 150.000 euro aan deze incentive.

Erik De Bruyn van SP.a Rood had het over de gevolgen van deze crisis, voor links wereldwijd maar vooral in eigen land. De reactie van de SP.a op deze crisis is namelijk bijzonder vaag en mist elk gevoel voor coherentie. Het is nu tijd voor de SP.a om te luisteren naar de man/vrouw in de straat en een degelijke analyse te maken van de huidige financiële problemen om van daaruit een socialistisch alternatief naar voren te schuiven. Erik ziet grote kansen weggelegd voor de linkerzijde. Daarom zal hij met SP.a Rood ook aanwezig zijn op het congres dit weekend.

Na de tussenkomst van Erik was er ruim de tijd voor vragen en debat. Het is duidelijk dat de ongerustheid groot is, de meeste vragen waren dan ook economisch van aard. Ook de roep om een krachtdadig links offensief en een voorzichtige eenheid begint op te borrelen. Aangezien wij als Vonk niet aan de zijlijn willen blijven staan, zullen wij het publiek informeren en gerichte acties blijven voeren. Om ons daarin te steunen deden we op het einde van de avond een financiële oproep en kregen 41,5 euro, onder andere voor onze nieuwe brochure over de financiële crisis.

Succesvolle openbare vergadering in Gent

Dinsdag 14 oktober organiseerden Vonk:Marxistische Studenten samen met SP.a Rood Gent een informatieavond over de huidige financiële crisis, onder de titel 'Internationale Bankcrisis: Het kapitalisme faalt.' “Wanneer je Het Kapitaal leest, is het alsof je de krant van gisteren leest.”André Gonsalis en Erik De Bruyn werden hiervoor uitgenodigd om hun licht te laten schijnen op de zaak. André schetste de hedendaagse crisis met de hulp van de analyse die Marx gaf in zijn 'Kapitaal'. De visie van Marx bleek even actueel vandaag als in de 19e eeuw. Om de spreker te citeren: “Wanneer je boek 3 van Het Kapitaal leest, is het alsof je de krant van gisteren leest.” De boodschap was duidelijk: de crisis is inherent aan het kapitalistische systeem en gaat steeds ten koste van de mens zelf.

Erik op zijn beurt gaf hierop een verdere aanvulling en duidde aan dat een socialistische stem nu meer dan ooit nodig is om essentiële zaken als de sociale zekerheid te behouden ondanks de economische crisis. Helaas ontbreekt die stem vandaag de dag, omdat de SP.a de pedalen kwijt is. De partij zou opnieuw een echt linkse koers moeten gaan varen en zo weerwerk bieden tegen de politieke krachten van nu. Zijn boodschap was dat de socialistische militanten kunnen helpen om van de SP.a opnieuw een socialistische partij te maken.

Na de inleidingen van de sprekers werd het woord aan de zaal gegeven en ontstond er een goede discussie en werden er aanvullingen gegeven op het betoog van de sprekers. Er hing een strijdbare sfeer in de lucht.

Er was een twintigtal man komen opdagen, ondanks het feit dat er door omstandigheden zeer weinig reclame was gemaakt. Dit en het feit dat zo goed als alle aanwezigen na de bijeenkomst samen iets gingen drinken om de discussie verder te zetten, toont aan dat er bij jongeren een drang is naar kennis over de turbulente tijden waarin we leven en een interesse in een socialistisch alternatief.

“Wanneer je Het Kapitaal leest, is het alsof je de krant van gisteren leest.”
“Wanneer je Het Kapitaal leest, is het alsof je de krant van gisteren leest.”

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken