Zeshonderd personeelsleden van het OCMW, waaronder veel verplegend personeel in ‘uniform’ voerden op vrijdag 22 november actie aan de bijeenkomst van de OCMW-raad. Aanleiding is de verregaande financiële discriminatie van het verplegend en verzorgend personeel. In tegenstelling tot het stadspersoneel en het administratief personeel van het OCMW krijgen zij géén verhoging van de eindejaarspremie met 150 euro. En dit omdat hun loon gesubsidieerd wordt door de federale overheid (SP.a-minister Frank Vandenbroucke). In deze subsidiëring werd geen rekening gehouden met het sectoraal akkoord 1999-2000 voor de lokale en regionale besturen, waarin deze verhoging werd toegezegd.

Het fluitconcert en de slogans van de betogers werden kracht bijgezet door de loeiende sirenes van een ambulance. De raadszitting zal dan ook geen rustig verloop hebben gekend.

Ondanks de massale opkomst (verzorgend en verplegend personeel verlaat uit plichtsbewustzijn niet makkelijk de werkplaats en dus waren de meeste aanwezigen hier in hun vrije tijd) en de luidruchtige woede van de actievoerders legde de raad de looneisen hooghartig naast zich neer.

Het OCMW-personeel ontwikkelt momenteel een grote slagkracht onder de leiding van ACOD-hoofdafgevaardigde Carl Petré, die erin slaagde om rond zich een actiecomité van afgevaardigden en militanten gestalte te geven, gekend onder de naam ‘Menens’. Maar de reactie van de raad toont aan dat nog hardere acties nodig zullen zijn om recht te doen geschieden.

We mogen onze verplegers en verzorgers niet in de steek laten. Wie met deze mensen solt, solt met de hele bevolking. Het OCMW-dossier is een symbooldossier. Het is een schoolvoorbeeld van asociaal beleid. De collega’s van het OCMW verdienen de steun van heel de arbeidersbeweging en van de bevolking.

Dat was alvast ook de overtuiging van een delegatie van het Antwerpse stadspersoneel. Zij kwamen hun solidariteit betuigen. ACOD-hoofdafgevaardigde van de openbare bibliotheken Lin Van Rompaey werd door de pers geïnterviewd en antwoordde op de vraag van journalisten waarom het stadspersoneel aanwezig was terwijl zij die 150 euro toch wél gekregen hebben? Zij antwoordde dat het stadspersoneel evengoed getroffen wordt door besparingen van een andere aard, namelijk de afdanking van personeel. Uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje: men bespaart langs alle kanten op de openbare dienstverlening. Daar moeten we samen front tegen vormen. We zijn dan ook niet opgezet met de huidige syndicale strategie die alle acties per bedrijfseenheid en zelfs werkplaats wil opsplitsen!

Bewindvoerders, de technische details van jullie financiering interesseren ons niet. Zorg er verdomme voor dat deze mensen een billijke vergoeding krijgen!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken