Volgens Freya Van den Bossche liegt de vakbond. Wij hebben hier eens twee uitspraken van Freya in de media naast elkaar gezet. Daaruit blijkt duidelijk dat zij liegt. Ze geeft daarbij ook de reden: de vakbondsbasis om de tuin leiden.

“Er zijn aanpassingen aan de eindeloopbaanregelingen in ons land nodig, maar we gaan niemands uitkering afnemen. De ingreep moet geen pijn doen. Er komt geen verhoging van de leeftijd voor brugpensioen.”
Freya Van den Bossche, in De Standaard van donderdag 16 september 2004

“Brugpensioen op 60 in 2012.”
Freya Van den Bossche, in De Standaard van vrijdag 23 september 2005

De Standaard schrijft verder: “De leeftijd voor 'gewoon' brugpensioen wordt tegen 2012 opgetrokken van de huidige 58 jaar tot 60 jaar, met een tussenstap op 59 jaar in 2010. Dat scenario staat niet te lezen in de eindeloopbaannota van de federale regering, maar het is wel het uitgangspunt voor de onderhandelingen met de vakbonden. Dat blijkt uit verklaringen door de federale minister van Werk, Freya Van den Bossche, gisteren na afloop van de jaarlijkse ontmoeting tussen de regering en de top van de werkgeverskoepelorganisatie VBO. Volgens Van den Bossche was het onhaalbaar om de exacte timing voor het optrekken van de brugpensioenleeftijd in de onderhandelingsnota in te schrijven. Dat zou een afwijzing door de vakbondsaanhang veroorzaakt hebben en het overleg bij voorbaat onmogelijk hebben gemaakt. Maar het niet-beschreven scenario bestaat wel degelijk.”

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken