Twee arbeiders, van de onderaannemer Team Industrial Services, het voormalige Leak Repairs, die een lek herstelden in de Antwerpse raffinaderij van Total kwamen om bij een ontploffing midden november. De precieze oorzaak is nog niet gekend.  Wel is duidelijk dat veel collega’s geschokt en verontwaardigd zijn. Een operator van de raffinaderij reageerde met veel emotie: ‘Den eerste den beste die nog eens zegt dat ondernemers alle risico’s nemen die klop ik persoonlijk al zijn tanden uit!’.  Even hevig wordt er gereageerd op de insinuaties van de media dat de betrokken arbeiders onbekwaam waren. Maar de arbeiders zijn niet  echt verrast door dit ongeval. Vroeg of laat riskeerde er zoiets te gebeuren. De vakbonden hadden hier al voor gewaarschuwd.  Enerzijds zijn er de  gebrekkige investeringen. Maar bij Total zoals bij alle petrochemische bedrijven op de Scheldelaan worden de taken van onderhoud en herstel uitbesteed aan onderaannemers. Dit is een manier voor de directies om de kosten te drukken. Dit is ook een manier om de veiligheid uit te besteden. De mogelijke controle van de vakbonden op de veiligheidsomstandigheden wordt hierdoor verzwakt.  Zo zien we dat winstbejag de algemene risico’s op ongevallen vergroot. Wereldwijd vallen er elke dag  6000 dodelijke slachtoffers.  Een totaal dus van 2,2 miljoen mensen waarvan 360.000 op de werkplaats zelf sterven. Als er nog iemand denkt dat het overdreven is te beweren dat ‘capitalism kills’, weet je zeker wat je hierop moet antwoorden. 

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken