Begin oktober vond een zeer succesvolle algemene staking plaats in Griekenland. Meer dan 15.000 arbeiders en jongeren verzamelden voor het hoofdkwartier van de GFGW (de algemene federatie van Griekse arbeidersvakbonden) in Athene. Er heerste een zeer strijdlustige stemming en de betogers eisten de terugtrekking van verschillende regeringsmaatregelen die de werkomstandigheden ondermijnen.

De algemene staking kwam na meer dan twee jaar van opvallende sociale rust. De redenen voor de kalmte waren:

* De grote teleurstelling in het beleid van de PASOK (sociaal-democratische partij)

* De verrechtsing en capitulatie van de vakbondsbureaucratie

* De massale sluiting van grote industrieën met een stijging van de werkloosheid tot gevolg, gekoppeld aan een wijdverspreid gevoel van onzekerheid.

* De afwezigheid van een alternatief ter linkerzijde

Redenen van de staking

De staking was het gevolg van nieuwe regeringsaanvallen. De regering wil binnen de maand een nieuwe wet doorvoeren die de werkomstandigheden dramatisch zou wijzigen. Ze wil de patroons het recht geven om meer arbeiders tegelijk te ontslaan, flexibiliteit doordrukken, meer deeltijdse arbeid invoeren, subsidies geven voor het aanwerven van nieuwe werkkrachten en de patroons lagere bijdragen aan de sociale zekerheid laten betalen. Door deze maatregelen zouden de arbeiders meer uren moeten presteren wanneer er veel werk is en minder uren wanneer de vraag laag is. Ze openen ook de deur voor de patroon om arbeiders te ontslaan en ze te vervangen door nieuwe, gesubsidieerde werkkrachten.

De misnoegdheid van de arbeiders kwam tot uiting in een massale deelname aan de staking: 50 tot 60% in de privé-sector en 70 tot 80% bij de openbare diensten. Het was de eerste keer sinds jaren dat ook de arbeiders van grote bedrijven staakten. De vakbondsleiding was zelf verbaasd en eigenlijk ook bezorgd over het succes van de acties.

Wat zijn de vooruitzichten?

De regering is zeer bezorgd en heeft de vakbondsleiding gevraagd om de onderhandelingen te hervatten met constructieve en redelijke voorstellen! Zowel de regering als de leiding van de GFGW hebben schrik voor verdere acties. Ongetwijfeld zullen ze proberen om tot een compromis te komen maar de vraag is of de arbeiders wel een compromis zullen slikken.

Bij dit schrijven bereidt de regering nieuwe maatregelen voor die de levensstandaard van de arbeidersbevolking zullen aantasten. De gezondheidszorg wordt bedreigd met privatisering en de sociale zekerheid staat op de helling. De regering wil de pensioenleeftijd optrekken en het deel dat de arbeiders aan de sociale zekerheid betalen verhogen. Tegelijk gaat ze door met het privatiseren van staatsbedrijven.

De leiding van de GFGW bevindt zich in een zeer moeilijke positie. De arbeiders hebben al veel ingeleverd en zijn niet bereid om nog meer te pikken. Daarom verwachten we een periode van intense strijd tegen de asociale maatregelen.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 304 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken