Deze verklaring is in de eerste plaats aan de Griekse arbeiders gericht en niet aan een internationaal publiek. Misschien is ze daarom wat moeilijker te begrijpen voor onze lezers. Wij publiceren ze toch omdat we weten dat de bewuste militanten de gebeurtenissen in Griekenland op de voet volgen en veel van de feiten kennen. We zijn bovendien heel trots op de manier waarop onze Griekse kameraden tussenkomen: principieel, maar niet sectair. Met appreciatie voor de moed die de nieuwe regering tot nu toe aan de dag heeft gelegd, maar tegelijkertijd wijzend op de gevaren die hoe dan ook op hen afkomen. De nieuwe regering zou zich aan haar beloften moeten houden en uit de buurt moeten blijven van elke nieuwe overeenkomst - welke een val zou zijn om Griekenland binnen de voorwaarden van het Memorandum te houden. De vertaling werd overgenomen van marxisten.nl.

syriza revolutionDe aankondiging van het regeringsprogramma leidde tot een gevoel van opluchting en voldoening bij de arbeiders en arme delen van de samenleving. Er werd duidelijk een breuk gemaakt met de terugtrekkingen die de Griekse heersende klasse en de Trojka's besparingspolitiek eisen.

Natuurlijk verwelkomen SYRIZA's Communisten de intenties van de regering om niet te zwichten voor de provocatieve ultimatums van Duitsland en de poging van de ECB om het Griekse banksysteem te doen verstikken. We verwelkomen de belofte van de premier met het oog op de bijeenkomst van de Eurogroep deze woensdag (11/2) dat "de regering niet de eer en waardigheid van het Griekse volk zal verraden."

We roepen de premier en onze andere kameraden in de partijleiding echter wel op om geen illusies te hebben over het vooruitzicht van een overeenkomst met de schuldeisers die in het voordeel is van de Griekse bevolking, aangezien de acties van deze schuldeisers overduidelijk hebben getoond dat iedere navolgende overeenkomst gebaseerd zal zijn op de vernedering van de Griekse bevolking.

Een uiteindelijke confrontatie met de Trojka is onvermijdelijk als de regering haar koers wil blijven varen. Vrezende dat de verkiezingsoverwinning van linkse partijen zich over Europa zal verspreiden, heeft de Trojka geen intentie om deze woensdag op de bijeenkomst van de Eurogroep over te gaan tot betekenisvolle onderhandelingen. Ze zal eisen dat de Griekse regering haar programma opzijschuift en zich opnieuw schikt naar het bezuinigingsbeleid dat in de Memoranda-overeenkomsten met de Trojka is uitgelijnd. De Trojka zal haar druk op de Griekse regering opvoeren en niet twijfelen om het Cypriotische voorbeeld uit 2013 te volgen. De Troika is zelfs bereid om Griekenland uit de Eurozone te zetten.

Als de regering haar koers blijft varen, is het onvermijdelijk dat ze de confrontatie met het kapitaal dat het economisch leven van het land dicteert, zal moeten aangaan. Na de aankondiging van het regeringsprogramma afgelopen zondag,  kan men verwachten dat de Griekse en buitenlandse kapitalisten de regering gaan aanvallen door middel van kapitaalvlucht en desinvesteringen. Het regeringsprogramma zou de voordelen die de kapitalisten de afgelopen jaren onder de Memoranda hebben verkregen immers terugschroeven.

Op die manier is, binnen de onvermijdelijke context van een dreigende botsing met de Trojka en het kapitaal, de enige manier om de beloften van het regeringsprogramma te financieren en na te komen: de annulering van de schuld, de nationalisering van het bankensysteem en de uitvoering van een programma van nationalisering van de belangrijkste hefbomen van de economie onder democratische planning en werknemerscontrole, in het belang van de samenleving als geheel. De aanname en onmiddellijke uitvoering van een socialistisch programma is onontbeerlijk als we een vastberaden en waardige houding tegenover de Trojka willen behouden, en we vast willen blijven houden aan het programma waarmee de partij werd verkozen.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 312 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken