25 januari 2015 werd een historische dag, niet alleen voor het Griekse volk maar ook voor de Europese en de internationale arbeidersklasse. Voor het eerst in de geschiedenis van het ontwikkelde kapitalistische Westen is het mogelijk een regering te vormen bestaande uit partijen die hun wortels hebben in de links-communistische beweging. Dat resultaat werd behaald ondanks de voortdurende en constante druk van het plaatselijk en internationaal kapitaal om dit vooruitzicht te dwarsbomen. De historische overwinning die Syriza vandaag behaalt betekent een dramatische verschuiving in de krachtsverhoudingen tussen de werkende klasse en het kapitaal in Griekenland. Gezien de globale crisis van het kapitalisme is het redelijk om te veronderstellen dat deze verschuiving zich zal doorzetten in de rest van Europa.

De verkiezingsuitslag van partijen met wortels in de communistische beweging (SYRIZA en KKE met SYRIZA als duidelijke leider) weerspiegelen het klassebewustzijn van een grote meerderheid van de Griekse arbeidersklasse. Tegelijkertijd is Neo Democratia, de traditionele partij van de burgerij aan het desintegreren. Een verrassend groot deel van de kleinburgerij heeft alle (nochtans diepgewortelde) illusies in het kapitalisme verloren, na de pijnlijke ervaringen die ze hebben gehad met de crisis en de soberheidsmemoranda. De stemming is duidelijk gebeurd op klassenbasis. In de grote stedelijke centra hebben de arbeiders, de werklozen, degen die leven van een armzalig pensioen, de mensen uit de kleinburgerij die door de crisis aan de rand van het bankroet staan, gestemd om dat traditionele partijen te straffen, omdat hun beleid enkel meer armoede en werkloosheid heeft gebracht. Dat verklaart de enorme voorsprong van Syriza op Neo Democratia. 

Maar bovenal betekent die historische verkiezingsoverwinning een enorme kans voor de linkerzijde. Er kan een regering gevormd worden die enkel uit linkse partijen bestaat. Het is mogelijk geworden om de bezuinigingspolitiek te beëindigen en om te keren, om de openbare schuld die als een molensteen weegt op de Griekse bevolking af te wijzen en om het strategische doel te verwezenlijken van de communistische beweging: de socialistische omvorming van Griekenland en Europa. De werkende massa’s hebben al duidelijk getoond dat ze diepgaande sociale verandering willen met hun spectaculaire verschuiving van steun naar Syriza. Deze partij rees in korte tijd van een schamele 4% naar de grootste partij met 36%.

De grote verkiezingsoverwinning van Syriza en de groeiende invloed van de KKE, in het bijzonder in de grote steden tonen dat de grondprincipes van de linkerzijde en van het socialisme niet langer taboe zijn voor de meerderheid in de Griekse maatschappij, maar dat die ideeën met duidelijk sympathie worden benaderd. Vandaag kan, ja moet gevierd worden door tienduizenden linkse activisten over heel het land. Na tientallen jaren vervolging en politieke marginalisatie is de vorming van een homogeen linkse regering mogelijk geworden. Maar morgen moeten alle bewuste linkse militanten de vieringen doen plaats ruimen voor georganiseerde politieke strijd. De Communistische tendens in Syriza roept op om dit politieke gevecht te voeren op basis van de volgende slogans en eisen:
Een homogeen linkse regering! Geen samenwerking met ANEL (onafhankelijke Grieken) of andere burgerlijke partijen. KKE is de enige natuurlijke bondgenoot van Syriza op dit ogenblik. Deze historische kans mag niet worden gemist! Er moet een SYRIZA-KKE akkoord komen op basis van een radicaal socialistisch programma!
Niet terugwijken van de radicale engagementen van het “Thesaloniki-programma”. Onmiddellijke invoering en uitvoering van antikapitalistische en socialistische maatregelen.

De Griekse kapitalistische klasse moet volledig worden ontwapen voor ze een oorlog kan beginnen tegen een linkse regering: dit vereist de nationalisatie onder arbeiderscontrole van de banken en de sleutelsectoren van de economie. Mobiliseer de arbeiders om iedere poging van de kapitalisten en hun trouwe knechten in het staatapparaat te verijdelen om de invoering van een links programma te beletten.

Ontwapen de Trojka, bevrijd het volk van het juk van de staatsschuld en stop de verdere betaling ervan. Roep de arbeiders overal in Europa op om actief solidariteit te betonen met de linkse Griekse regering en zet hen aan tot de verkiezing van linkse regeringen overal in Europa en tot de vorming van een federatie van Europese socialistische staten.

25/01/2015
De redactie van Epanastasy (revolutie)

blad van de Communistische tendens binnen Syriza

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 312 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken