We geven hier enkele uitspraken van hoge Europese functionarissen. Hun woorden tonen onmiskenbaar waar de EU werkelijk voor staat.

Mevr. Danuta Hubner, Europese Commissaris voor het regionaal beleid: “Wat we moeten doen is de delokalisaties binnen Europa gemakkelijker maken. Globaal genomen zullen de Europese ondernemingen sterker worden omdat ze zo hun kosten kunnen drukken.” (La Tribune, 8 februari 2005) Commentaar: wanneer Mevr. Hubner het heeft over ‘ondernemingen’ dan spreekt ze eigenlijk over multinationals en financiële groepen.

Mevr. Neelie Kroes, Europese Commissaris voor Concurrentie: “De Commissie heeft een zeer duidelijk mandaat gekregen van de lidstaten: minder overheidshulp.” (Les Echos, woensdag 26 januari 2005)

Mevr. Le Bail, woordvoerster van de Europese Commissie: “Het standpunt van de Commissie is dat de liberalisering van de diensten een essentieel punt is van de relancestrategie van Lissabon over de competitiviteit van de Unie. Er is geen sprake dat de Commissie haar richtlijn over de diensten (gekend als de richtlijn Bolkestein) terugtrekt.” (AFP, 4 februari 2005)

Christian Saint Etienne, lid van de ‘Kring van economisten’: “In werkelijkheid verstevigt het ontwerp van grondwet, dat slechts op een intelligente wijze het huidige juridische geheel van Europa rationaliseert, de wettelijke basis die aan de grond ligt van de richtlijn Bolkestein!” (Le Figaro, 8 februari 2005)

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 311 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken