De olievlek veroorzaakt door de gezonken olietanker Prestige is een ecologische, economische en sociale ramp. Een milieuramp omdat de gevolgen voor het leven in zee uiterst ernstig zijn en omdat die gevolgen vele jaren zichtbaar zullen zijn. Een economische en sociale ramp omdat de visserij en vangst van schaaldieren de hoofdactiviteiten zijn van duizenden mensen, zij het direct (vissers en schaaldiervangers) of indirect (voedselverwerkingsbedrijven, transport enzovoort), die nu hun bron van inkomsten kwijt zijn.

Olievlekken zijn echter geen natuurlijke ongelukken. Goedkope vlaggen, oude tankers in erbarmelijke staat, het illegale reinigen van tankers in volle zee, de aanfluiting van de bestaande wetten enzovoort zijn alle het gevolg van de hebzucht van de kapitalisten, die altijd op zoek zijn naar grotere winsten. Men vindt de belangen van de oliemaatschappijen en de piraten die hun goederen transporteren belangrijker dan de belangen van de meerderheid van de samenleving.

Het is dezelfde zoektocht naar economisch profijt die het ganse beleid van de Volkspartij [de Spaanse burgerlijke partij, de Partido Popular, n.v.d.r.] stuwt, zowel in de Spaanse regering als in de regionale Xunta-regering, gaande van hun beleid op gebied van onderwijs over gezondheidszorg en werkomstandigheden tot huisvestingspolitiek enzovoort. Arbeiders en jongeren kunnen niets anders verwachten van de rechtse politici dan hun openlijke verdediging van de belangen van het Kapitaal. De feiten spreken voor zich: er is een schandalig tekort aan middelen om de olievlek te bestrijden (er zijn enkel een paar kilometer afsluitingen tegen de vervuiling; andere middelen zijn er gewoonweg niet). Maar dit is geen toeval. De regionale minister van visserij, Lopez Veiga, heeft al heel duidelijk gemaakt dat Galicië geen schip zal kopen om de vervuiling tegen te gaan omdat er maar om de tien jaar een ongeluk gebeurt. Aangezien dit geen winstgevende investering is, is het dus niet de moeite er een te fabriceren. Indien de PP deze redenering doortrekt zou het ons niet verbazen als ze voorstellen de brandweer op te doeken! De PP huilt krokodillentranen.

Boven op de volledige ondoelmatigheid van de Spaanse en Galicische regering zijn er ook serieuze politieke verantwoordelijkheden. De PP liegt en vervalst informatie op dezelfde manier als we gewoon waren onder de dictatuur van Franco, iets wat we al merkten tijdens de algemene staking van 20 juni. Men moet al veel lef hebben om het bestaan van de olievlek te ontkennen! De PP-regering wendt zich ook steeds vaker tot repressieve maatregelen: de voorbije dagen heeft het een betoging tegen de ‘Kwaliteitswet’ [een zgn. hervormingswet die de kwaliteit van het onderwijs in de praktijk zou afbouwen, n.v.d.r.]verboden en liet ze de politie in Malaga chargeren tegen een betoging van landbouwers.

De marxisten van El Militante roepen alle arbeiders en jongeren op om op zondag 1 december deel te nemen aan de betoging in Santiago. We moeten net zolang de nodige subsidies eisen tot die nodig blijven voor al degenen die getroffen zijn door de olievlek. Tegelijkertijd moeten we preventieve maatregelen eisen voor het maritieme transport, net als de oprichting van een bond die de vervuiling te lijf kan gaan met het modernste materiaal, zodat een snelle en efficiënte interventie gegarandeerd is als er zich nog eens een dergelijke situatie voordoet.

We moeten echter ook een einde maken aan de dictatuur van de markt, die enkel gebaseerd is op winsten en honderden miljoenen mensen tot ellende veroordeelt. Olievlekken als deze, de klimaatsverandering, ziektes en het lijden van miljoenen mensen zijn in laatste instantie het product van het private eigendom van de productiemiddelen en de onrechtvaardige verdeling van rijkdom, die de werkende klasse gecreëerd heeft met haar arbeid. Ze worden veroorzaakt door het kapitalisme. Een duidelijk voorbeeld hiervan is Argentinië, een land dat een van de grootste voedselexporteurs van de wereld is en waar er tegelijkertijd kinderen sterven van de honger. De enige manier om dus een herhaling van rampen als deze, met het zinken van de Prestige, te vermijden is de maatschappij te veranderen. Dit betekent een einde maken aan dit barbaarse en onrechtvaardige systeem, omdat de grootste bedreiging voor het welzijn en de gezondheid van de mens en het milieu over de wereld precies het bestaan is van het kapitalisme.

Sluit aan bij de marxisten van El Militante en strijd voor de socialistische transformatie van de maatschappij!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 319 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken