In verschillende landen is op dit ogenblik een krachtmeting aan de gang rond de pensioenen. In Spanje, Oostenrijk en Frankrijk hebben rechtse regeringen al te maken gehad met brede stakingsbewegingen. Over de conflicten in de twee laatste landen kan je meer lezen op deze website. In Duitsland is de ‘straat’ nog niet aan zet geweest.

De ‘pensioenhervorming’ staat centraal in de aanvallen van de kapitalisten in Europa. Het begrip ‘hervorming’ is eigenlijk valselijk neutraal. We zouden beter spreken van een echte sloop van de sociale zekerheid.

Wat is het pensioen eigenlijk?

Het pensioen is een verlenging van het loon of de wedde die een arbeider of bediende verdient tijdens zijn actief leven (wanneer hij of zij werkt). Het pensioen is echter meer dan dat. Het pensioen is een collectief of een sociaal loon. Een gedeelte van de rijkdom (de meerwaarde in marxistische termen) die geproduceerd wordt, gaat naar de solidariteit. Deze ontsnapt aan de kapitalisten. De invoering van een grens aan de tijd dat een arbeider moest werken om een inkomen te hebben is een vooruitgang van formaat. Het pensioen heeft letterlijk miljoenen mensen uit de nachtmerrie gehaald van de armoede en afhankelijkheid op oudere leeftijd. Vroeger werkten men tot men… stierf. Het pensioen heeft bijgedragen tot de vermindering van de armoedekloof en tot de verlenging van de levensverwachting.

De pensioenhervorming staat voor de verlenging van de pensioenleeftijd tot 65 en zelfs 67 jaar, voor de verhoging van de pensioenbijdrage en de verlaging van het pensioeninkomen. Waarom? Het pensioen, dat in elk land oploopt tot honderden, zelfs duizenden miljarden euro, is de inzet van de vraatzucht van de kapitalisten. Door de afbouw van de openbare pensioenstelsels willen de kapitalisten de sociale zekerheid privatiseren. Dit proces is al lang aan de gang. Ze willen die grote sommen geld een rendabeler (voor hen althans) bestemming geven in private pensioenfondsen of verzekeringen. De verdediging van het huidige openbare pensioenstelsel is de keuze voor een andere verdeling van de rijkdom ten voordele van de arbeid en niet voor het kapitaal.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 311 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken