Zaterdag 22 maart was ik aanwezig bij de manifestatie van ‘Nederland bekent kleur' op de Dam in Amsterdam. Deze manifestatie was gepland als dé grote demonstratie tegen racisme en discriminatie, en in het bijzonder tegen Rita Verdonk en uiteraard Geert Wilders, de grootste rechts-populist van Nederland.

Veel sprekers waren uitgenodigd, van politici tot muzikanten. De algemene verwachting was dat er 5.000 tot 10.000 mensen zouden komen opdagen. Uiteindelijk kwamen er maar een 1.500. Dit viel wat tegen. Hieruit blijkt dat de antiracismebeweging in Nederland niet goed genoeg georganiseerd is tegen Geert Wilders. Diverse organisaties reageren verschillend op de lage opkomst. ‘Nederland bekent kleur' zegt gewoon dat er tussen de 4.000 en 5.000 mensen aanwezig waren, wat ik als ooggetuige sterk betwijfel. Dit soort uitspraken brengen ons niet verder, het is nodig te kijken wat er beter kan in plaats van te bluffen.

De Socialistische Partij

In vergelijking met een tijdje geleden heeft de SP zich meer uitgesproken tegen Wilders. Dit is op zich een hele vooruitgang. Tijdens een vergadering van de partijraad gaf SP-leider Jan Marijnissen een belangrijke speech waarin hij zich duidelijk uitsprak tegen de ‘partijen' van Geert Wilders en Rita Verdonk. Deze zogenaamde partijen laten geen leden toe en zijn helemaal afhankelijk van donaties. We hoeven er niet lang over na te denken waar de donaties voor deze twee pro-ondernemerspartijen vandaan komen. In ieder geval, de SP probeert nu de kiezers van de ultra-rechtse partijen naar zich toe te trekken door middel van een sociaal programma en te laten zien dat achter dat gepraat over veiligheid en vreemdelingenbeleid een programma staat dat tegen de belangen van de werkende klasse van Nederland is. Ook verscheen er een publicatieeen publicatie waar de SP diep op het programma van Wilders' Partij voor de Vrijheid ingaat, om te laten zien dat het een puur neoliberaal programma is met af en toe wat fraaie decoraties, zoals opkomen voor dierenrechten. Maar ja, Hitler was ook iemand die voor dierenrechten opkwam, dat betekent nog niet dat we enige sympathie voor hem moeten hebben. Die publicatie is een aanrader omdat ze laat zien hoe gevaarlijk het zou zijn als Wilders meer steun zou krijgen door een zwakke oppositie - zelfs Filip Dewinter vond hem te radicaal.

Na deze mooie publicatie is het de vraag hoe de oppositie tegen Wilders verder moet. Jan Marijnissen wilde niet spreken op de manifestatie 22 maart. Dat was een tegenvaller. Als de SP-leiding haar aanhang had opgeroepen te demonstreren, was de opkomst zeker hoger geweest. Er waren natuurlijk wel aardig wat SP-ers aanwezig op de manifestatie, want er zijn natuurlijk veel SP-ers die het niet eens waren met dit besluit van het bestuur. Het argument "De SP bestrijdt de ideeën van Wilders in het parlement" is een symptoom van parlementair cretinisme. Jan Marijnissen was er namelijk wel bij toen in 2004 allemaal arbeiders, studenten en werkelozen gingen betogen met z'n 300.000, of toen er tegen de oorlog in Irak werd gedemonstreerd. Toen niks over "we regelen dit wel in de Kamer". Parlementair cretinisme is gevaarlijk, want het leidt tot opportunisme en het betekent dat acties aan de basis minder belangrijk worden, terwijl juist door die acties de SP zo populair is geworden. Anders was de PvdA lange tijd de enige arbeiderspartij gebleven.

Op de demonstratie waren twee kamerleden van GroenLinks en nog twee oud-politici, waaronder een van de VVD (liberale partij). Als er wel iemand van de VVD komt spreken en niet van de SP, dan is er wat mis! Er zijn nog genoeg mogelijkheden voor de SP om via oppositie tegen Wilders groter te worden. Toen Jan Marijnissen zich ferm had uitgesproken tegen Wilders en Verdonck, groeide de SP meteen een paar zetels in de peilingen. Het is onzin om concessies te doen aan uiterst-rechts om zo populair te worden. Dit voorval alleen al laat zien dat een goede oppositie vruchten kan afwerpen. Er moet aan de andere kant ook opgelet worden dat de SP niet een verlengstuk van de huidige regering wordt. De regering is het - in woorden - niet eens met de discriminatie, maar wil verder wel het neoliberalisme doorvoeren. Deze regering wil het liefst zoveel mogelijk rust in de maatschappij. Dat is logisch want laatst stond haar populariteit op 14 procent!

Sociaal-islamistisch volksfront?

Een argument dat rechts vaak gebruikt tegen links, is dat links de islam knuffelt, dat links niks zou doen tegen een steeds grotere greep van de imams op de samenleving enzovoort. Helaas is dit voor gedeeltelijk waar en het is geen klein detail. Deze houding kan leiden tot grote fouten. Even wat voorbeelden.

Mohamed Rabbae, een politicus van Marokkaanse afkomst bij GroenLinks, is organisator van het Landelijke Beraad Marokkanen en ‘Eén land, één samenleving'. Met de beste bedoelingen probeert hij voor dialoog te zorgen bij problemen, maar het is niet goed dat te doen op basis van toegevingen aan islamisten. Als linkse politicus sympathie hebben met de fatwa die werd opgelegd aan Rusdie of zeggen dat mensen moeten accepteren dat moslims niet zo van homo's houden, is een grote fout. Deze verwardheid komt gedeeltelijk voort uit een soort cultuurrelativisme, waar marxisten tegen zijn.

Behalve reformistische politici komt het ook voor dat pseudo-trotskisten de neiging hebben tot intensieve samenwerking met islamitische groeperingen. Onvoorwaardelijke steun aan Hamas en Hezbollah is iets wat bij dat soort splintergroeperingen helaas regelmatig voorkomt. Net zoals de SWP in Groot-Brittannië heeft hun zusterpartij de Internationale Socialisten dat in Nederland. Hoe strijdbaar en sympathiek jonge IS-militanten ook kunnen zijn, het steunen van Hamas en Hezbollah is onmarxistisch. Hamas en Hezbollah zijn ronduit contrarevolutionair. Toen Hamas aan de macht kwam in Gaza hebben ze alle vakbonden en linkse organisaties geterroriseerd. In de jaren '70 steunden een groot deel van de Iraanse ‘Trotskisten' ook ayatollah Khomeini. Het is hen zuur opgebroken.

De oppositie tegen Wilders zit eveneens vol linkse groeperingen die neigen naar concessies aan religieuze ideeën en zelfs aan het islamisme. Concessies geven maakt Wilders alleen maar sterker. Wilders heeft islamisten nodig. Islamisme heeft mensen als Wilders nodig. Hun zogenaamde anti-imperialisme is gebaseerd op een reactionair kapitalisme waarbij geestelijken de macht hebben. Dit ‘volksfront' van socialisten, sociaal-liberalen, multiculturalisten en islamisten zal zeker niet sterk worden en uiterst-rechts terugdringen.

Eenheidsfront

Tijdens de manifestatie kreeg ik opeens meer hoop toen er bepaalde sprekers opkwamen. Het waren de schoonmakers. Niet dat het podium schoongemaakt ging worden, nee deze schoonmakers van de vakbond FNV Bondgenoten hadden onlangs een belangrijke strijd gewonnen, een minimumloon van 10 euro. Tegenwoordig werken de schoonmakers voor grote multinationale bedrijven, die de schoonmakers laten werken voor cliënten. Dit betekent aan de ene kant dat er zoveel schoonmakers bij een bedrijf zitten, dat door de bazen wordt geprobeerd ze tegen elkaar op te zetten. De lonen zijn de laatste twintig jaar amper gestegen en de werkdruk is groter geworden. Aan de andere kant betekent het dat het collectieve gevoel is toegenomen en de schoonmakers waren dan de laatste tijd ook veel bezig met de strijd voor betere werkomstandighedenbetere werkomstandigheden.

De schoonmakers zijn het deel van de arbeidersklasse dat misschien wel uit de meest verschillende nationaliteiten, culturen en etniciteiten bestaat. Een van de schoonmakers vertelde hoe hun verschillende culturele achtergronden werden gebruikt om de schoonmakers te verdelen en te proberen zo hun strijd te verminderen. Maar de schoonmakers hadden samen gevochten voor het hogere minimumloon en dus ook samen een harde klap gegeven aan het racisme. Dit laat zien dat de strijd tegen discriminatie en racisme samenhangt met de strijd voor sociale verbeteringen en de strijd voor socialisme.

De beweging tegen Wilders moet dan ook veel meer een beweging van de arbeidersklasse worden. De schoonmakers zijn een goede eerste stap. Met algemene steun van de vakbonden zal de beweging flink sterker worden. Het komt op de leiding van de SP en de PvdA aan om een sterke beweging tegen Wilders te maken, een eenheidsfront dat binnen en buiten het parlement tegen racisme en discriminatie strijdt.

De manifestatie was ondanks de lage opkomst een goed signaal dat genoeg Nederlanders tegen racisme zijn. Ook weerleggen dit soort manifestaties de claims van mullahs en islamitische fundamentalisten dat heel het Westen tegen moslims zou zijn. De strijd is nog lang niet klaar en het verloop hangt ook voor een deel af van de gebeurtenissen af in de islamitische wereld zelf.

Geen discriminatie op basis van religie, ras of cultuur!

Stop Wilders met een eenheidsfront van de linkse partijen en de vakbeweging!

Weg met neoliberalisme en fundamentalisme!

Kapitalisme werkt niet zonder racisme. Voor een socialistisch Nederland!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 319 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken