De moord op Pim Fortuyn heeft Nederland danig geschokt. Wij zetten reeds onze mening daarover uiteen in een vorig artikel. Hier interviewen wij een Nederlandse sympathiserende vakbondsafgevaardigde, die tevens lid is van de Socialistische Partij, een links reformistische partij afkomstig uit extreemlinkse hoek die momenteel waarschijnlijk op een 5 % van de stemmen kan rekenen. Zij schetst de eerste reacties na de aanslag.

Hoe reageert politiek en syndicaal links op de aanslag tegen Pim Fortuyn?

Politiek links reageert geschokt, net als syndicaal links. Binnen de SP wordt de zorg uitgesproken dat er zich de aankomende verkiezingen een grote verschuiving naar rechts zal gaan voordoen door deze gebeurtenis. Hierover is echter nog niets met zekerheid te zeggen, allerlei tegengestelde berichten bereiken ons (de SP) momenteel. In de peilingen blijft de SP vooralsnog echter stabiel (7 zetels t.o.v. de 5 zetels die we nu hebben ), wat gemeten is op 03/05/02 in de peiling van week 19. Dit wellicht doordat de SP in tegenstelling tot de andere grote partijen, niet zo onderhevig is aan "zwevend" kiesgedrag. Deze peiling is echter nog wel van voor de moord op Pim Fortuyn. Op deze URL kan de Nederlandse publieke opinie wekelijks gevolgd worden: http://www.politiekebarometer.nl/

Wat is de impact van de moord op de linkerzijde?

De impact van de moord valt op dit moment nog mee wat de linkerzijde betreft. Maar ook hierover is nog geen reële inschatting te doen. De bevolking is uiterst verbolgen, men heeft het gevoel het zwijgen te zijn opgelegd. De dader is een linkse extremist, dus in die zin heeft de moord wel degelijk impact op de linkerzijde. Het verhaal doet de ronde dat hij jarenlang tot in het extreme rechtszaken heeft gevoerd in het kader van de preventie, het aanklagen en het laten berechten van dierenleed. Pim Fortuyn was voornemens om, eenmaal aan de macht, het bontfokken, de hobbyjacht en de bio-industrie weer toe te staan. Dit zou het motief tot de moord van de dader zijn geweest, beweren politie en pers vooralsnog voorzichtig.

Bij de begrafenis van Pim was een enorme massa op de been. In de media wordt de PvdA nu openlijk door het publiek beschuldigd van de moord. Zowel direct als indirect. Door de geïnterviewden werd duidelijk uitgesproken dat het volk met de moord het zwijgen is opgelegd door de grote partijen. Op TV werd Wim Kok beschuldigd van het voeren van een dictatuur, aldus een geïnterviewde, en was hij niet blij met het feit dat de "pluche" nu onder zijn zitvlak vandaan werd gehaald.

Hoe verklaar je de steun voor Pim bij een aanzienlijk deel van de bevolking?

De steun aan Pim Fortuyn kan verklaard worden doordat hij de taal van het volk sprak en hij precies onder woorden kon brengen wat er onder de bevolking leeft, hun onvrede over de huidige sociale gang van zaken.

Hij kon de doorsnee burger misleiden door op een assertieve, verbaal agressieve manier in te spelen op de onvrede die leeft onder de Nederlandse bevolking. Iedereen is het zakelijke beleid, dat de afgelopen 8 jaar door de paarse coalitie gevoerd is, meer dan zat. De afgelopen 8 jaar hebben de PvdA en de VVD (paars) de publieke sector in de uitverkoop gedaan, en die rammelt nu aan alle kanten. De mensen zijn boos. Deze onvrede leeft onder alle lagen van de bevolking. Zelfs de hoog opgeleiden in Nederland spreken o.a. schande over de problemen binnen de gezondheidszorg. Daarnaast zijn het ook de hoog opgeleiden, die zich realiseren dat het zeker nog 8 jaar duurt alvorens de problemen in de gezondheidszorg überhaupt kunnen worden opgelost.

Het gros van de Nederlandse bevolking heeft er echter geen flauw benul van wat de werkelijke toekomstplannen van Pim Fortuyn waren. Als het aan Pim gelegen had, dan hadden we binnenkort te maken gekregen met nog minder overheid, nog meer commercie in de zorgsector en op school, nog minder invloed voor de vakbonden, nog minder bescherming voor de werknemers, geen CAO's (Collectieve ArbeidsOvereenkomsten) meer en ook geen minimumloon meer. Geen WAO (Wettelijke Arbeids Ongeschiktheiduitkering, vergelijkbaar met de Belgische OCMW n.v.d.r.) meer voor mensen met kanker of chronische ziekten. Het bijstandsniveau drastisch omlaag, en de huursubsidies afgeschaft. Nog grotere inkomensverschillen binnen Nederland; en de deur op slot, zodat Nederland met niemand meer zou hoeven te delen.

Wellicht kon Pim Fortuyn ook zoveel steun krijgen onder de Nederlandse bevolking omdat hij wekelijks op TV kon verschijnen in het programma van Harry Mens, die een grote vriend en aanhanger van Pim Fortuyn en zijn ideeën is. Dit bracht hem zeker in het voordeel tegenover de overige partijen.

Wat verwacht je van de resultaten van de komende verkiezingen?

De verwachting is dat een groot gedeelte van de Nederlands bevolking bij wijze van protest postuum zijn stem zal uitbrengen op Pim Fortuyn. Dit, nadat in onderling overleg binnen politiek Nederland besloten werd de verkiezingen conform plan te laten doorgaan. De lijsten zoals ingediend op de wettelijke sluitingsdatum blijven hierdoor gehandhaafd, wat in de praktijk betekent dat Pim Fortuyn nog steeds verkiesbaar is op LPF (Lijst Pim Fortuyn).

D66 en de SP zijn van mening dat de bevolking recht op informatie heeft voordat ze naar de stembussen gaat. PvdA en CDA zijn hier felle tegenstanders van. Definitief is vandaag vrijdag 10 mei door alle partijen besloten om af te zien van het voeren van campagne voor de verkiezingen. Dat zal natuurlijk een enorme impact hebben op de verkiezingsuitslagen.