Naar aanleiding van de arrestatie en intimidatie van een twintigtal antiglobalisten tijdens het Europees Sociaal Forum in Firenze, riep ATTAC op voor een actie aan de Italiaanse consulaten. Op woensdag 20 november kwamen in Gent een veertig- à vijftigtal mensen bijeen om de criminalisering van het sociaal verzet een halt toe te roepen. Dit is het pamflet dat het anti-oorlogscomité Gent verspreidde in de Blandijn (RUG) en de Sociale Hogeschool.

__________________________________________________________________________________

In de nacht van 14 november werden in Italië 19 antiglobalisten gearresteerd, waaronder enkele organisatoren van het Europees Sociaal Forum in Firenze. Op basis van het artikel 270bis van de nieuwe anti-terrorismewet worden de activisten beschuldigd van “lidmaatschap aan een subversieve organisatie”, “het verspreiden van subversieve propaganda” en “het verstoren van de politieke en economische stabiliteit”. De consternatie en de verontwaardiging in Italië zijn groot en overal worden er spontaan protestacties georganiseerd. Verwacht wordt dat het protest van de massaal ontslagen Fiat-arbeiders zich zal aansluiten bij het protest tegen deze nieuwe vorm van repressie.

Het lijkt er sterk op dat een laatste poging wordt ondernomen om de beweging te criminaliseren door de leiders als 'terroristen' voor te stellen. Op basis van de criteria en de wetten waarop de aanhoudingen plaatsvonden, kan ieder van ons potentieel worden veroordeeld als ‘lid van een subversieve organisatie'. Het is duidelijk dat de vage manier waarop artikel 270bis kan worden toegepast, de regering in staat stelt om op een lukrake manier massale arrestaties te verrichten. Berlusconi beschikt dan ook over bijna alle middelen: zijn zakenimperium domineert de belangrijkste kranten, magazines en televisiestations in Italië.

Naast globalisering hangt oorlog onvermijdelijk samen met het kapitalisme. Berlusconi is dan ook een politieke lakei van Bush en Blair in het voorbereiden van een oorlog tegen Irak. Niets mag deze oorlogsvoorbereiding in de weg staan.

Daarom roepen we op tot actie aan het Italiaanse Consulaat (Frère Orbanlaan 213) in Gent, nu woensdag 20/11 om 18u – verzamelen om 17u30 aan De Brug.

* Geen criminalisering van de vakbonds- en jongerenbeweging in Italië en in de rest van de wereld!

* Geen oorlog om olie!

* Stop de neoliberale globalisering!