Hoewel het duidelijk is dat het kapitalisme niet kan worden hervormd vanuit zijn bestaan, maar in plaats daarvan moet worden omvergeworpen door een revolutie, vragen veel mensen vaak: "Is een socialistische revolutie op internationale schaal eigenlijk realistisch?” Om deze vraag te beantwoorden, is het de moeite waard om naar een paar historische voorbeelden te bekijken.

De Franse Revolutie van 1789 bijvoorbeeld, inspireerde revolutionaire bewegingen die zich uitstrekten van Ierland tot Haïti. In 1848 werd Europa overspoeld door een golf van revoluties, die zich vanuit Frankrijk naar Nederland, Duitsland, Italië en elders verspreidde. Ongeveer 100 jaar geleden bracht de Russische Revolutie de arbeidersklasse voor het eerst op een echte nationale schaal aan de macht. De revolutie stopte echter niet aan de Russische grens. Deze grote gebeurtenis weergalmde door Europa, verspreidde zich rechtstreeks naar Duitsland in 1918, inspireerde revolutionaire stakingen in Italië in 1919, en de oprichting van Sovjetrepublieken in Beieren en Hongarije. Meer recentelijk begon de Arabische Lente in 2010 in Tunesië, voordat deze zich over geheel Noord-Afrika en het Midden-Oosten verspreidde, naar landen zoals Egypte, Libië, Syrië en zelfs Israël, waar enorme protesten plaatsvonden in Tel Aviv van ongeveer een half miljoen mensen. Deze golf van revoluties had een impact tot Amerika, met de ‘Occupy Wall Street’-beweging.

De reden dat revoluties de neiging hebben zich te verspreiden, is omdat de arbeidersklasse internationaal van aard is. De arbeidersklasse wordt overal ter wereld onderworpen aan vergelijkbare omstandigheden door het kapitalistische systeem. Het kapitalisme is een wereldeconomie, wat betekent dat het neigt naar wereldwijde crises. De crisis die in 2008 begon, is hiervan een goed voorbeeld. De crisis heeft overal onder arbeiders en jongeren een algemene stemming gecreëerd. In de moderne wereld hebben we nu ook het extra voordeel van technologie, die iedereen nu meer dan ooit met elkaar verbindt. Het internet en sociale media maken het mogelijk dat ideeën en bewegingen zich onmiddellijk kunnen verspreiden.

Een onderzoek van 580.000 respondenten in 35 landen uitgevoerd door Generation What, toonde aan dat de meerderheid van de jongeren in veel Europese landen actief zou deelnemen aan grootschalige opstanden tegen hun eigen regering, als zo'n gebeurtenis zich in de nabije toekomst zou voordoen. De jeugd in Frankrijk, Spanje, Italië en Griekenland in het bijzonder lagen tussen 61 en 67% in het voordeel van zo’n dergelijke opstand. Er is een algemene anti-kapitalistische, revolutionaire stemming die zich ontwikkelt onder de jeugd van Europa, die de status quo beu zijn. Ze zijn klaar om de straat op te gaan en verandering teweeg te brengen. Het vereist alleen een succesvolle socialistische revolutie in een van deze landen, om de revolutie internationaal te verspreiden.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken