Op 17 september 2006 maakt President Mahmoud Ahmadinejad van Iran zijn eerste trip naar Venezuela. Deze volgt op vijf officiële bezoeken van President Hugo Chavez aan Iran en drie door Mohammad Khatami – de voorganger van Ahmadinejad – aan Caracas.

Naar verwachting zullen tijdens het bezoek van twee dagen ongeveer twintig akkoorden getekend worden, inclusief één over de bouw van voertuigen in Venezuela. Op de ceremonie van maandag 18 september zullen Mr Chavez en Dr Ahmadinejad de olie-installatie van Petropars, een overheidsbedrijf van Iran, inaugureren in het oliegebied van Orinoco. Ze gaan ook naar de staat Bolivar in Oost-Venezuela, waar ze tractors zullen geven aan de boeren. Deze tractors zijn gebouwd door een Iraans-Venezolaanse joint venture, geopend door Khatami in maart 2005. Het Iraanse regime en kapitalisten hebben al honderden miljoenen dollars geïnvesteerd in Venezuela.

We kunnen begrijpen dat elke regering nood heeft aan goede diplomatieke en handelsrelaties met een groot en gevarieerd aantal regeringen in heel de wereld. Toch zijn wij zeer kritisch ten opzichte van de zeer dichte en broederlijke relaties van Chavez’ regering met de Islamitische Republiek van Iran (IRI). Wij denken dat dit gebaseerd is op een verkeerd beeld van de IRI als een ‘revolutionair’ en ‘anti-imperialistisch’ regime. Deze verhouding, waarbij Chavez al enkele keren Ahmadinejad zelfs zijn broeder heeft genoemd, helpt om het regime te ondersteunen en de massabeweging in Iran te verzwakken – zeker de strijd van de arbeiders voor hun syndicale basisrechten.

Daarom roepen we alle Venezolaanse revolutionaire, socialistische en syndicale activisten op om de echte aard van het Iraanse regime te laten kennen aan de massa’s van de Bolivariaanse beweging. De IRI is een van de meest verdrukkende regimes in de wereld:

 • arbeiders hebben niet het recht om vakbonden op te zetten, om te staken of om echte vertegenwoordigers te verkiezen
 • vrouwen zijn tweederangsburgers met slechts de helft van de wettelijke rechten van mannen
 • jongeren worden gedwongen te gehoorzamen aan een Middeleeuwse ideologie, tot in de kleinste details van hun leven
 • nationale minderheden ontbreken zelfs de meest simpele rechten
 • de hele bevolking heeft geen reële democratische rechten en vrije verkiezingen
 • Wij vragen dat alle Bolivariaanse activisten de repressie in Iran, in het bijzonder de benarde situatie van de werkende klasse, op tafel brengen in hun vakbondsafdelingen en de bijeenkomsten van Bolivariaanse Kringen en Misiones. Dat ze ook proberen te lobbyen bij hun lokale en nationale vertegenwoordigers, inclusief President Chavez en andere functionarissen in het kabinet.

  Help de Iraanse arbeiders om dezelfde vooruitgang te maken als hun Venezolaanse broeders en zusters!

  17 september 2006

  Iranian Revolutionary Socialists' League

  www.pishtaaz.com/kargar/english.htmwww.pishtaaz.com/kargar/english.htm