Peter Johnson is een Amerikaanse socialist die een paar jaar geleden de website “New Youth” (www.newyouth.com) lanceerde. Bij het begin van de NAVO-oorlog tegen Joegoslavië publiceerde hij een waarschuwende analyse over de lange termijngevolgen van het gebruik van verarmd uranium in dit conflict. Naar aanleiding van de recentste onthullingen hier rond ontmoeten we hem opnieuw.

“In April 1999 hebben we gewaarschuwd voor de gevolgen op lange termijn die de oorlog tegen Joegoslavië op militair, politiek, economisch en sociaal vlak zou hebben in de Balkan. Indien het verleden enig licht kan werpen op de huidige situatie, dan kunnen we zeker voorspellen dat het gebruik van zogenaamde hightech wapens door het NAVO-bondgenootschap ernstige en verregaande gevolgen zal hebben voor het milieu en de gezondheid van de volkeren in de regio. Meer bepaald legden we uit dat het gebruik van munitie met verarmd uranium al grote schade had berokkend aan de natuur en bevolking van Irak. We wezen erop dat gelijkaardige wapens in Bosnië werden gebruikt en hoogstwaarschijnlijk ook in Joegoslavië. Vandaag bestaat er een grote controverse over het zogenaamde Balkansyndroom. Maar nog voor er echt tastbare bewijzen voorhanden waren, stelden we dat de Verenigde Staten en de NAVO-bondgenoten een niet-verklaarde oorlog voerden tegen Joegoslavië onder het mom van ‘humanitaire’ redenen. Het was toen interessant om vast te stellen dat het Joegoslavische leger dezelfde uitrusting gebruikt uit het Sovjet tijdperk waartegen de munitie met verarmd uranium werd ontwikkeld. Aan de andere kant van het slagveld zetten de Verenigde Staten A10 gevechtsvliegtuigen in, gespecialiseerd in het vernietigen van tanks. Je moet geen genie zijn om in te zien dat deze puzzlestukken in elkaar passen en te besluiten dat deze radioactieve anti tankmunitie hoogstwaarschijnlijk deel uitmaakt van het NAVO-arsenaal. Nog meer onrustwekkend was dat de laser- en satellietgeleide bommen en raketten ook waren samengesteld uit verarmd uranium. Deze hightech wapens vuurden hun patronen op zowel ‘militaire doelwitten’ zoals automobielfabrieken en elektriciteitscentrales, als residentiële wijken met chirurgische nauwkeurigheid.

Dat was de zogenaamde humanitaire actie van de NAVO. De teruggekeerde Albanese Kosovaren moeten nu leren leven in een omgeving die vergiftigd is met radioactiviteit. Het bewijs voor het gebruik van verarmd uranium door de NAVO tijdens de bombardementen van 1995 is geleverd. Wij haalden het destijds uit een verslag van het in Oostenrijk gevestigde internationaal agentschap Atomic Energy Agency. Dit agentschap concludeerde dat bij het bombarderen van militaire en burgerlijke doelwitten in de Servische Republiek de NAVO gebruik maakte “van speciale munitie samengesteld uit verarmd uranium aan dewelke zowel de soldaten als de burgerbevolking werden blootgesteld” en “dat de hele natuur ook gevaarlijk besmet kon worden door de vrijgekomen radioactiviteit."

We stelden toen dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten perfect op de hoogte waren van de gevaren van deze munitie. Deze voorspellingen worden nu tragisch genoeg bevestigd. De NAVO geeft nu toe dat de gevechtsvliegtuigen van de Verenigde Staten zo’n 31.000 patronen met verarmd uranium hebben afgevuurd tijdens de bombardementen van 1999. Zo’n 10.000 werden afgevuurd in het buurland Bosnië in 1994-95. Ten minste zeven Italiaanse en vijf Belgische soldaten die in de Balkan opereerden, zijn inmiddels gestorven aan leukemie (bloedkanker). Duizenden andere Balkanveteranen werden ziek. Ze vertonen allerlei symptomen gaande van kanker tot chronische vermoeidheid en haaruitval, symptomen die gelijkaardig zijn aan het Golfoorlog syndroom. Tot nu uitten regeringen en militaire bevelhebbers enkel maar bezorgdheid (en dan nog niet te veel) over de NAVO-soldaten die in het gebied op post staan. Maar wat met de burgerbevolking wiens bescherming de officiële reden was voor de gevoerde oorlog? Niet alleen zijn honderden onder hen ‘per ongeluk’ onder bij de bombardementen om het leven gekomen, maar heeft de NAVO ook nog een klein geschenk achtergelaten in de vorm van radioactief afval. Verschillende NAVO-bondgenoten zijn een grondiger onderzoek gestart naar de gevolgen van het gebruik van munitie met verarmd uranium. Anderen vragen een moratorium op het gebruik van deze munitie. Maar de Verenigde Staten en Groot-Brittannië ontkennen ten stelligste dat er enige band bestaat tussen de munitie met verarmd uranium en de hoge graad van kankerpatiënten onder de veteranen. Expert na expert komt ons nu vertellen dat er helemaal geen gevaar is voor de gezondheid van de soldaten en voor de burgerbevolking. Natuurlijk zijn deze experts vet betaald door de regeringen en de militaire industrie. Hun besluiten zullen ons daarom niet verrassen.

Een Britse militaire expert, John Spellar, blijft ondanks groot protest het been stijf houden: “Verarmd uranium zal blijven deel uitmaken van ons arsenaal in de nabije toekomst”. Waarom? “Ironisch genoeg bestaat er een alternatief op het gebruik van verarmd uranium bij de fabricage van pantserdoorborende obus-sen. Dit metaal heet wolfraam. Zelfs indien wolfraam bijna even efficiënt is als verarmd uranium en daarenboven geen risico met zich meebrengt op radioactieve vergiftiging, is het veel duurder en moet het ook nog eens ingevoerd worden.”

Winst bepaalt ook de kapitalistische moraliteit en de staat van de volksgezondheid Bill Arkin, journalist bij ‘The Bulletin of the Atomic Scientists’ en wetenschappelijk raadgever van Greenpeace en Human Rights Watch vat het als volgt samen: “Het draait allemaal rond geld”. We kunnen het niet teveel herhalen dat het kapitalisme enkel en alleen maar leeft voor winst ten koste van alles wat dit winstbejag in de weg staat. De jacht op winst is als een pletwals die alles en iedereen die in de weg staat, verplettert. Het milieu, de miljoenen die honger lijden en sterven, de miljoenen die niet kunnen lezen of schrijven, de duizenden die elk jaar verminkt geraken in oorlogen... Wie geeft daar nou om? Het gebruik van verarmde uranium heeft verschrikkelijke en langdurige effecten op de mens en op de natuur. Er is niets mythisch in onze voorspelling van bijna twee jaar geleden. Onder het kapitalisme zal de mens altijd ondergeschikt zijn aan het winstbejag. Als je dit goed begrijpt, dan weet je welk alternatief er moet komen: een maatschappij waar alles georganiseerd wordt in harmonie met de natuur. Wij noemen dit socialisme.”