Een delegatie van 6 activisten van Vonk/Revolution bezocht het Wereldcongres van de International Marxist Tendency (IMT), dat van 24 tot 28 juli in de Italiaanse Alpen. In totaal waren er 370 kameraden en bezoekers aanwezig uit verschillende landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië.

 

Het was het grootste wereldcongres dat de IMT ooit heeft georganiseerd, wat een afspiegeling is van de groei van de afgelopen twee jaar. Zo zijn de secties in Canada, Zwitserland, Zweden en Pakistan verdubbeld in ledenaantal. De Amerikaanse sectie is met 50% gegroeid.

 

De eerste sessie was de discussie van het document World Perspectives 2018. Wereldperspectieven zijn nodig als kompas om de complexe processen te begrijpen die plaatsvinden in de wereld. Tien jaar na het begin van de wereldwijde crisis van 2018 is er niets fundamenteel opgelost in de wereldeconomie. Een nieuwe crash kan dramatische gevolgen hebben en het zwakke evenwicht geheel stukslaan.

 

Overal is het bewustzijn aan het veranderen en zijn de traditionele partijen in crisis geraakt. De verkiezing van Donald Trump was een nieuw keerpunt dat de internationale betrekkingen enorm onder druk gezet heeft. Trump dreigt China met een handelsoorlog, door het invoeren van tarieven op Chinese producten.

 

Hoewel er overal op aarde grote ontwikkelingen plaatsvinden, blijft het centrum van de wereldrevolutie vooralsnog Europa. De crisis van het politieke establishment zet zich voort. Bij iedere verkiezingen houden de burgerlijke commentatoren hun hart vast dat er geen nieuwe 'populisten' verkozen worden. De Franse president van het 'centrum', Macron, heeft zijn steun flink zien dalen. In Groot-Brittannië is er een reële kans van een linkse Labourregering onder Corbyn. In Spanje heeft de repressie en het rechtse Spaanse nationalisme richting de Catalaanse kwestie, nu plaatsgemaakt voor een enorme 'feministische staking' en massabeweging van gepensioneerden. Het meest significante land is Italië, waarover een aparte sessie was. Het is ons doel om in al deze landen marxistische stromingen op te bouwen die een cruciale rol kunnen spelen wanneer de beweging op gang komt.

 

De tweede belangrijke discussie vond plaats rond 'de strijd tegen de ideeën van andere klassen'. Met het werk op de universiteiten, komen marxisten veelal in contact met andere ideologieën en ideeën, waaronder identiteitspolitiek en het zogenaamde 'intersectionaliteit'. De strijd tegen verschillende vormen van onderdrukking (zoals seksisme, racisme, homo- en transfobie) is een belangrijk thema dat veel jongeren doet radicaliseren. Identiteitspolitiek en intersectionaliteit hebben echter zelf geen oplossing voor de problemen die zij aankaarten; in plaats daarvan spelen zij veelal een negatieve en verdelende rol, waarbij verschillende groepen juist tegen elkaar op gezet worden.

 

De bron hiervan is de idealistische filosofie van het postmodernisme. Deze gaat uit van een subjectieve visie op onderdrukking, gebaseerd op ' ervaringen' en taal, in plaats van naar de objectieve wortels ervan te kijken. Het gevolg is dat zij probeert de wereld te veranderen door taal en symbolen te veranderen, terwijl verenigde acties met mensen van de 'onderdrukkende groep' uit den boze zijn. Marxisten zijn voor de strijd tegen alle vormen van onderdrukking, als middel van de werkende klasse om zich te verenigen en te versterken. Enkel deze eenheid kan leiden tot een revolutionaire omverwerping van het kapitalisme, welke de voedingsbodem is van deze vormen van onderdrukking. Wij steunen de strijd tegen iedere vorm van onderdrukking, maar strijden ook tegen de ideeën van identiteitspolitiek en intersectionaliteit.

 

Er was een aparte sessie over Italië, een belangrijk land in Europa waar de traditionele politiek geheel ingestort is en er de dreiging is van een bankencrisis die zich naar de rest van Europa kan verspreiden. Uit frustratie met de oude centrumpartijen, heeft de Vijfsterrenbeweging grote winst geboekt. Deze beweging, die samen met de ultrarechtse Lega regeert, heeft echter geen oplossing voor de crisis van het Italiaanse kapitalisme. Het perspectief van de Italiaanse marxisten is dan ook dat arbeiders en jongeren opnieuw in actie zullen komen.

 

Een sessie over Pakistan besprak de opkomst van het Chinese imperialisme, dat een steeds grotere rol speelt en de traditionele dominantie van de VS wegdrijft. Hier is niets progressiefs aan: het zijn dezelfde oude praktijken, maar nu in het belang van het Chinese kapitaal. Tegelijkertijd is er een constante verslechtering van de leefomstandigheden en infrastructuur. De oude politieke partijen verliezen hun steun. Een recente beweging van de Pashtuns tegen onderdrukking, deed het hele establishment schudden. De kameraden van de IMT in Pakistan namen deel aan de beweging en werden als gevolg door de Pakistaanse staat hard aangepakt. Meerdere kameraden werden gearresteerd, maar een internationale solidariteitscampagne leidde tot hun vrijlating. Het werk van de Pakistaanse kameraden, wat onder zeer zware omstandigheden plaatsvindt, is een inspiratie voor de rest van de organisatie.

 

Verdere sessies waren er over financiën, werk onder vrouwen, werk onder studenten en over de voortgang van de organisatie. De stemming op het congres was zeer optimistisch. Dat zag men ook terug tijdens de financiële collecte. Tijdens de collecte werd er meer dan €100.000 opgehaald, het hoogste bedrag ooit op een wereldcongres. Er was een atmosfeer van eenheid, maar meningsverschillen ging men zeker niet uit de weg. Hoewel de IMT nog te klein is om een bepalende rol te spelen, is het kwalitatieve niveau zeer hoog en zijn we er zeker van dat we deze kwaliteit de komende jaren kunnen omzetten in noodzakelijke kwantitatieve groei.

 

Lees de geamendeerde versie van World Perspectives 2018 op www.marxist.comwww.marxist.com