De kameraden van de IMT in Italië, Sinistra Classe Rivoluzione, lanceerden een campagne: "Arbeiders zijn geen kanonnenvlees" voor de sluiting van alle niet-essentiële productie. De bedoeling is dat arbeiders met behoud van hun volledig loon thuis kunnen blijven. Waar werk essentieel wordt geacht moet volledige beschermende uitrusting beschikbaar zijn en moeten veiligheidsprocedures strikt worden nageleefd. De oproep voor de campagne werd meteen door meer dan 200 vakbondsafgevaardigden en activisten gesteund en elke dag tekenen er meer arbeiders.

Ondanks de oproep om thuis te blijven, heeft de Italiaanse regering, onder druk van de bazen, ervoor gezorgd dat niet-essentiële werkplekken openblijven. Miljoenen werknemers worden zo gedwongen te werken zonder de nodige ‘social distance’. Dit is een belangrijke factor bij het verspreiden van COVID-19. In veel fabrieken en callcenters en andere werkplekken in heel Italië zijn spontane stakingen uitgebroken toen de arbeiders zich zorgen begonnen te maakten over het gebrek aan geschikte veiligheidsuitrusting en procedures. Onze Italiaanse kameraden waren nauw betrokken bij deze beweging, waarbij veel van hun winkelbediende-kameraden een leidende rol speelden.

Op maandag 30 maart werd er een openbare online bijeenkomst georganiseerd waaraan ongeveer 250 mensen deelnamen. De bijeenkomst werd geopend door Mario Iavazzi, een kameraad van de IMT en vakbondsmilitant van CGIL in de gezondheidszorg (tevens lid van het nationale comité van de CGIL). Hij legde het doel van de campagne uit en schetste de dramatische situatie van werknemers in alle sectoren.

Iedereen die tussenbeide kwam, benadrukte één gemeenschappelijk thema: het management vertoont de neiging de impact van COVID-19 te bagatelliseren en dringt erop aan dat de werknemers ondanks de gevaren voor hun gezondheid gaan werken. Ze legden ook uit hoe op werkplekken waar het organiseren van een vakbond - laat staan ​​het bevorderen van stakingsacties - jarenlang erg moeilijk was, er nu een verhoogd besef is ontstaan van de noodzaak om te organiseren. Waar bazen eerder probeerden het idee te promoten dat "wij één grote, gelukkige familie zijn", zijn arbeiders hier doorheen beginnen zien omdat het duidelijk is geworden dat hun leven als minder waardevol wordt beschouwd dan bedrijfswinsten.

De bijeenkomst werd uitgezonden op Youtube met een Engelse vertaling van de procedure (zie hieronder geplaatst). De bijeenkomst deed een beroep op de arbeiders van de hele wereld: “... we moeten ons over de grenzen heen verenigen en een gecoördineerde inspanning van de arbeiders van de wereld opbouwen. Met verenigde, internationale arbeidersactie kunnen we de kapitalisten dwingen zich terug te trekken en onze legitieme eisen te accepteren. "

We publiceren de oproep hier, samen met de lijst van oorspronkelijke ondertekenaars van de Italiaanse oproep. We roepen werknemers uit alle landen op om hun naam aan deze oproep toe te voegen en deze onder hun collega's en in hun vakbonden te verspreiden. Werknemers in alle landen worden gedwongen te kiezen tussen hun gezondheid en hun baan. Dit onthult het echte lelijke gezicht van het kapitalisme. Het probleem is internationaal en de reactie moet internationaal zijn. Als één van ons wordt benadeeld, worden we allemaal benadeeld. Werknemers van alle landen, verenig jullie!

Teken de oproep hier en toon uw solidariteit!

Van Italiaanse arbeiders, aan de arbeiders van de wereld!

Wij zijn een groep Italiaanse vakbondsactivisten, bijeengekomen om de dramatische crisis te bespreken die Italië en de hele mensheid treft. We richten deze oproep aan de arbeiders van de hele wereld omdat dit geen Italiaans, maar een internationaal probleem is. Het virus herkent geen landsgrenzen. De economische crisis stopt ook niet aan de landsgrenzen. We denken dat uit onze ervaring veel lessen kunnen getrokken worden die nuttig zijn voor werknemers uit andere landen.

Onze regering heeft iedereen opgeroepen thuis te blijven om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. Maar dit geldt niet voor de miljoenen arbeiders die gedwongen worden om te gaan werken in niet-essentiële industrieën. De enige reden waarom we gedwongen worden te werken, is om de winst van de bedrijfseigenaren te garanderen.

Door niet alle niet-essentiële productie te sluiten, brengt de regering onze gezondheid en die van onze families in gevaar door ons aan besmetting bloot te stellen. Onze gezondheid wordt opgeofferd op het altaar van de winst.

De situatie bij de gezondheidswerkers is nog erger. Ziekenhuizen zijn besmettingscentra geworden, waarbij de werknemers voor patiënten moeten zorgen zonder adequate veiligheidsuitrusting en zonder de dringend vereiste tests. De gezondheidszorg stort letterlijk in onder druk van de pandemie, als gevolg van jarenlange onderfinanciering en privatisering.

Wij vakbondsleiders, winkelbedienden en gewone arbeiders vinden dat het tijd wordt dat we ons lot in eigen handen nemen.

We eisen dat alle fabrieken en bedrijven die geen essentiële goederen produceren sluiten, waarbij alle werknemers volledig worden betaald door het bedrijf! Als de bazen het daarniet mee eens zijn, moet waar mogelijk worden gestaakt en moet de productie worden stopgezet. De stakingen in Italië, Frankrijk, Spanje, de VS, Canada, België en andere landen bevestigen dat de arbeiders in alle landen de situatie heel goed begrijpen en niet bereid zijn kanonnenvoer te worden in naam van de winst.

Op elke werkplek moeten comités worden opgericht om toezicht te houden op de uitvoering van de noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Deze moeten ook afgevaardigden van werknemers omvatten, die op elk moment gekozen en herroepbaar zijn. De taak van dergelijke commissies moet zijn om werknemers in staat te stellen de sanering van alle fabrieken en werkplekken op te leggen, evenals de naleving van alle veiligheidsmaatregelen. Werknemers moeten de productie kunnen stopzetten wanneer er een onmiddellijk gevaar is.

De vakbonden moeten hun verantwoordelijkheid volledig nemen door alle stakingen en protesten te coördineren en te verenigen rond de centrale eis om alle niet-essentiële activiteiten te stoppen.

De bazen in elk land zeggen dat als ze de productie stopzetten, ze markten in binnen- en buitenland zullen verliezen. Zo proberen ze de arbeiders op basis van nationaliteit te verdelen. Er nadert een ongekende economische crisis en de arbeiders willen daar niet voor betalen. Daarom moeten we ons over de grenzen heen verenigen en een gecoördineerde inspanning van de arbeiders van de wereld opbouwen. Met verenigde, internationale arbeidersactie kunnen we de kapitalisten dwingen zich terug te trekken en onze legitieme eisen te accepteren.

Dit zijn de eerste Italiaanse ondertekenaars.

[de CGIL is de belangrijkste vakbondsfederatie. Dit zijn de centrales tot de welke de ondertekenaars behoren: FIOM (metaalbewerkers); FILT (transport); NIDIL (atypische conracten); FLAI (agro-industrie); FILCAMS (handel, toerisme, diensten); FLC (onderwijs); FP (gezondheid en openbare sector); SPI (gepensioneerden); FISAC (banken en verzekeringen); FILCTEM (chemie, textiel, energie); FILLEA (houtindustrie). SI Cobas, USB Gilda zijn andere vakbonden]

Mario Iavazzi (National Council CGIL), Paolo Brini (Central Committee FIOM-CGIL), Antonio Forlano (Shop-steward UPS Milano, National Council FILT-CGIL), Irene Forno (National Council NIDIL-CGIL), Gianplacido Ottaviano (Shop-steward Bonfiglioli Bologna, General Assembly FIOM-CGIL), Paolo Grassi (General Assembly NIDIL-CGIL), Margherita Colella (General Assembly Emilia Romagna), Davide Ledda (Regional Council FIOM-CGIL Emilia Romagna), Federico Toscani (leadership FILCAMS-CGIL Parma), Pierugo Sorbo (General Assembly FLAI-CGIL Parma), Filippo Agazzi (Shop-steward GGI Spa FIOM-CGIL Parma), Ferdinando De Marco (ER Sistemi Sano Polo di Torrile FIOM Parma), Daniele Chiavelli (General Assembly FLC-CGIL Mantova), Domenico Loffredo (FIAT-FCA Pomigliano, Leadership FIOM-CGIL Campania), Vincenzo Chianese (Shop-steward Ergom, leadership FIOM-CGIL Campania), Vittorio Saldutti (leadership FLC-CGIL Napoli), Luca Paltrinieri (Shop-steward Netscout, leadership FIOM-CGIL Modena), Giuseppe Violante (Shop-steward Maserati, leadership FIOM-CGIL Modena), Matteo Parlati (Shop-steward Ferrari, leadership FIOM-CGIL Modena), Giuseppe Faillace (Shop-steward Motovario, leadership FIOM-CGIL Modena), Simona Leri (Shop-steward Coop Alleanza 3.0, leadership CGIL Modena), Luca d’Angelo (Shop-steward TR, leadership FIOM-CGIL Modena), Davide Bacchelli (shop-steward IMA Bologna, leadership FIOM-CGIL Emilia Romagna), Gian Pietro Montanari (Shop-steward Toyota FIOM-CGIL Bologna), Gianluca Sita (Shop-steward IMA, General Assembly FIOM-CGIL Bologna), Domenico Minadeo (Shop-steward Metaltarghe, General Assembly FIOM-CGIL Bologna), Massimo Pieri (Shop-steward TAS spa Casalecchio di Reno leadership FIOM-CGIL Bologna), Nico Maman (leadership FP-CGIL Bologna), Laura Minadeo (General Assembly FILCAMS-CGIL Bologna), Emanuele Miraglia (leadership NIDIL-CGIL Bologna), Luca Ibattici (Shop-steward SPAL, leadership FIOM-CGIL Reggio Emilia), Marco Mussini (Shop-steward Corghi Correggio, leadership FIOM-CGIL Reggio Emilia), Davide Tognoni (Shop-steward FP-CGIL Comune di Rolo Reggio Emilia), Ilic Vezzosi (leadership CGIL Emilia Romagna), Marco Paterlini (leadership FLC-CGIL Reggio Emilia), Nensi Castro (Shop-steward Rsa CNA Reggio Emilia), Gianluca Pietri (Shop-steward Istituto Russell, Guastalla, Reggio Emilia), Christian Febbraro (Shop-steward DGS Spa, leadership FIOM-CGIL Genova), Giannantonio Currò (Leadership FLC-CGIL Genova), Paola Agostrini (General Assembly FLC-CGIL Genova), Franco Ferrara (SPI-CGIL Genova), Diego Sabelli (Shop-steward ELT, General Assembly FIOM-CGIL Lazio), Giordano Amato (leadership NIDIL-CGIL Roma est), Marco Carletti (leadership FISAC-CGIL Lazio), Irene Caporale (General Assembly FISAC-CGIL Lazio), Nicola Di Sarli (General Assembly FISAC-CGIL Roma Nord), Mirko Sighel (Leadership CGIL Trentino), Davide Fiorini (Leadership NIDIL-CGIL Trieste), Chiara Massimello (Leadership NIDIL-CGIL Trentino), Angelo Raimondi (Shop-steward FILCAMS-CGIL Esselunga Corbetta-Milano), Elena Mondini (Shop-steward UPS Vimodrone Milano, leadership FILT-CGIL), Cinzia Crespi (Shop-steward UPS Vimodrone Milano leadership FILT-CGIL), Barbara Lietti (leadership Lombardia FP-CGIL), Francesca Esposito (Leadership FILT-CGIL Lombardia), Joan Valdiviezo (Shop-steward FILT-CGIL Italgroup UPS Milano), Jeisson Zuniga (Shop-steward FILT-CGIL Planet Cantiere UPS Milano), Fiammetta Fossati (Shop-steward FIOM-CGIL Etipack Milano), Antonio Mangione (Shop-steward, Health & safety steward Appalti ferroviari FILT-CGIL Milano), Serenella Ricci (General Assembly Lombardia FISAC-CGIL), Lorenzo Esposito (Shop-steward Rsa Banca D’Italia Milano), Sergio Schneider (Shop-steward scuola Leadership FLC-CGIL Milano), Tomaso Perani (Shop-steward Università Statale Milano, General Assembly Milano FLC-CGIL), Arianna Mancini Azienda Sanitaria Locale Roma2, Paolo Erba (Shop-steward Bayercropscience Filago FILCTEM CGIL Bergamo), Saragnese Giuseppe (Nurse Asst-pg23 Bergamo, Leadership FP-CGIL Lombardia), Alessandro Cornelli (Health & safety steward 2BA Srl Grassobbio Bergamo), Alessandro Albarani (Secretariat FLAI CGIL Modena), Viviana Danzi (FILCAMS CGIL Roma), Alessandro Desantis, Marcello Altobelli, Valentino Moscarelli, Emiliano Calicchia (Henkel Italia Srl, Ferentino Fr), Ciro Palmieri, Tiziana Michelini, Giuseppe Romano (Shop-steward Motovario, Formigine Modena), Paolo Petremma (Rsa FIOM-CGIL Ferrari), Antonio Varatta (Azienda Ospedaliera Parma, USB), Gabriele Chiappini (Shop-steward/Health & safety steward PMPN Piacenza, CGIL), Lucio Teperino (Annovi Reverberi Shop-steward/Health & safety steward CGIL), Massimo De Rosa (Rsa Ferrario, Leadership FIOM CGIL Modena), Gennaro Sorrentino (Titan Italia, Finale Emilia, Leadership FIOM CGIL Modena), RSA Si COBAS Memc Spa Novara, Giuseppe Amodeo (Shop-steward FIOM CGIL Bosch Rexroth Nonantola Modena), Anna Maria Sabattini (Shop-steward SAU Spa Polinago Modena), Sara Manfredi (Rsa CONAD Reggio Emilia), Giuseppe Gomini (Shop-steward FIOM Ducati Motor, General Assembly FIOM Bologna), Anna Prezioso (Shop-steward FIOM Bologna), Gianfranco Rulli, Matteo Parenti (ERsistemi Srl San Polo di Torrile Pr), Matteo Tassi (Sidel Parma, FIOM CGIL), Carmela Cicatiello (Bologna), Alessandra Pisano (Teacher, Istituto Cesaris Casalpusterlengo Piacenza), Salvatore D’Ambrosio (Metalworker Flowserve Marcianise Caserta), Pasqua Miceli (Teacher Roma), Stephen Ferrario (Carpenter UNIA Canton Ticino, Switzerland), Loredana Donnici (Hospital Istituto Ortopedico Rizzoli, FP-CGIL Bologna), Giovanni Pio Congi (Retired, Roma), Alfonso Capodicasa (Retired, Pescara), Salvatore Romano (Shop-steward FIOM CGIL Electrolux Leadership FIOM, General Assembly CGIL Forlì), Luca Lanzi (Shop-steward Manitou, Leadership FIOM CGIL Modena), Claudio Bacolini (Shop-steward FP-CGIL Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna), Maurizio Muzzioli (General Assembly FISAC CGIL Modena), Fabio Pavone (Shop Steward Rsa FP CGIL Villa Baruzziana Bologna), Gianmaria Venturi (Shop-steward Rsa USI Coopservice Scpa Roma), Massimiliano Mezzatesta (Neurology Nurse Asst Bergamo Est, Hospital. Bolognini, Seriate), Nicola Bigi (Asotech Sant’Ilario d’Enza), Giovanni Mazza (Shop-steward/Health & safety steward FILCAMS CGIL Esselunga Milano), Pasquale Federico (Radiology Technician Rsa FP-CGIL private health care Bologna), Manuela Ferri (Leadership FIOM-CGIL Eva Roma), Agnese Palma (Secretariat FISAC Pomezia Castelli), Riccardo Tranquilli (Leadership FISAC-CGIL Roma Lazio), Marta Tropeano (Dott.ssa Pedagogist Parma), Ivano Papa (Leadership FISAC CGIL Civitavecchia Roma Nord, VT), Mariarosaria Fortunato (Educator Coop Sociale Parma), Riccardo Baglivo (UPS Roma Bandinelli), Stefano Gorelli (contractor UPS, FILT-CGIL Firenze), Camelia Dragusin (Spizzico Autogrill, Modena), Pietro Sassi (Heavy Duty Fitness Milano), Corrado Calvo (Teacher, Fornovo Taro Parma), Andrea Fogli (Sculptor and writer, Roma), Nicola Sgarzi (Istituto Ortopedico Rizzoli FP-CGIL Bologna), Romana Paolini (Directafin Roma), Braga Barbara (FILCAMS-CGIL Vigevano Pavia), Luca Pezza (Shop-steward/Health & safety steward Michelin, FILCTEM-CGIL Milano), Antonio Esposito (Comdata INPS Marcianise Caserta), Dario Panico (Mercitalia Shunting & Terminal Ferrovie dello Stato Milano), Emanuele Rossi (Shop-steward FIOM Ciden Cappella Cantone, CR), Andrea Bonfanti (PHD student, Wuhan University China), Luca Tremaliti (marittimo, National Council FILT-CGIL), Giovanna Pesci consultant FAO-ONU Roma), Matteo Righi (medico di continuità assistenziale, Ausl Reggio Emilia), Andrea Davolo (psicologist, psicotherapist FP-CGIL Ausl Parma), Orietta Piazza (Comune di Parma, FP-CGIL), Rocco Rosignoli (musician Parma), Emanuele Tragni (manovratore Azienda Trasporti Milano, FILT CGIL), Marcello Fossi (IMA Shop-steward, FIOM CGIL Bologna), Manuele Collina (IMA Shop-steward FIOM CGIL Bologna), Michele Rizzato (Valvosider Srl Shop-steward, Leadership FIOM CGIL Vercelli-Valsesia), Francesca Fazzi (Shop-steward FIOM CGIL Spal Automotive Correggio Reggio Emilia), Concetta Cucci (Shop-steward/Health & safety steward FIOM CGIL Spal Automotive), Vincenzo De Filippo (Leadership FIOM CGIL Benevento), Maddalena Zarenghi (Educator Parma), Irene Ferrari (Educator, servizio integrazione scolastica Parma), Giacomo Zanoni (worker paper-making industry, Varese), Massimiliana Piro (Biblioteca Centrale Parthenope, ambientalista Napoli), Antonio Maccariello (FIOM Bonfiglioli Riduttori Bologna), Andrea Montanari (Shop-steward FIOM CGIL Tenax International Rio Saliceto Reggio Emilia), Simone Zambelli (Shop-steward/Health & safety steward STM Riduttori Bologna), Maria Tzortzi (Shop-steward FIOM CGIL Randstad Guide Museo Ducati Bologna), Giuseppe Epifani (Shop-steward Istituto Ortopedico Rizzoli, Coord. Comitato Iscritti FP-CGIL), Tiziana Sessa (Teacher Milano), Rosa Lo Nigro (Galleria Borghese Roma), Francesco Tagliani (Rsa Health & safety steward, T’Per Bologna FILT-CGIL Emilia Romagna), Davide Serri (Motovario FIOM CGIL Formigine Modena), Gianmarco Scaini (Ausl Bologna, Leadership FP-CGIL Bologna), Ferra Rosetta (Shop-steward FIOM CGIL Almaviva Contact, president leadership FIOM CGIL Roma Est), Francesca Caratelli (Shop-steward FIOM CGIL Almaviva Contact Roma), Ambra Pinna (Shop-steward FIOM CGIL Almaviva Contact Roma), Marica Biagini (Shop-steward Ospedale Sant’Orsola Malpighi Bologna, General Assembly FP-CGIL Emilia Romagna), Antonio Delli Paoli (Shop-steward Sirti Spa Casandrino, Leadership FIOM Napoli), Paolo Rinaldi Shop-steward FIOM Stilma spa Campogalliano Modena), Licia Faggella (Policlinico S. Orsola Bologna), Saverio Rossi (AMA, Rolo Reggio Emilia), Elena Clemente (scuola dell’infanzia, Istituto comprensivo Torino II, Gilda), Alessio Francesconi (Driver TPL romano, CGIL), Antonio Gatti (Shop-Steward Fillea-CGIL Sant’Angelo Lodigiano), Laurenzano Domenica (worker at Esselunga), Marco Barbi (FP-CGIL social services Comune di Modena), Ruggero Forniti (RSA FISAC-CGIL Nexi Payments Roma), Chiara Gabrielli (Teacher on temporary contract FLC-CGIL Parma), Gianluca Barone (worker at Coop alleanza 3.0 San Lazzaro Bologna), Mirko Martinelli (Shop-steward Coop Alleanza 3.0 Modena), Firetto Daniele e Lorenzo Baldo (Shop-stewards FILCAMS-CGIL Rsa Sicuritalia Roma), Stefano Quaglia (Teacher, primary school on temporary contract I.C. Parma), Giusy Castra (nursery educator Comune di Bologna), Barbara Ravasio (educator and coreographer, Milano), Anna Russo (educator Parma), Mario Cannata (Ognibene Mancasale RE), Silvia Vassallo (educator Verona), Manuela Ciambellini (psichologist, Modena), Pietro Previtera (teacher, Parma), Sara Vaccari (NIDIL-CGIL Modena), Michelangelo Fiore (Corsico, Milano), Emanuela Ranalli (office worker, Ortona CH), Marco Giorgis (worker, local authority), Nicola Roberto Macri, Anna Pierpaola Gallo, Chiara Meraglia, Luca Cinquegrana (postal workers Roma), Gianluca Croce (Dipartiment of Architectural Environmental and Civil Engineering, Università Studi Trieste), Pietro Paolo Palumbo (educator cooperativa Proges Parma), Massimo Boggian (Shop-steward FIOM Bologna), Alessio Falulera (metalworker), Francesca Parlati (unemployed, Parma), Vincenzo Saracino (worker, paint-making industry), Bruno Petrarca (Teacher on temporary contract), Luigi Negretti (Lanner, Roma), Guglielmo Pagnozzi (Musician, Bologna), Federico Picerni (Phd Student Venezia), Giuseppe Renga (Shop-steward FIOM-CGIL Leonardo, Laurentina Roma), Gianluca Bonafaccia (Shop-steward Aartee distribuzione Italia Roma), Roberto Ripamonti (operatore sicurezza sul lavoro, Crema), Paolo Moretti (Nurse ASST, cardiology/utic, USB, Crema), Francesco Favalli (educator cooperativa sociale, Crema), Alfonso Della Rosa (Giorgio Fanti Bologna), Teresa Capacchione (Associazione Sergio Piro), Mauro Patroni (Aizoon Roma), Claudio Piazzai (TIM-open access SLC-CGIL), Raffaele Salinas (ospedale Monaldi A.O. dei Colli Napoli), Antonio Cennamo (IT Wash Acerra Napoli), Lorenzo Zizzi (Metalworker Bologna), Papandrea Alessandro (Employee Automobile Club Reggio Emilia), Jone D'Angelo (Artesan/barber, Augusta, Siracusa), Michele Tonetto (sport trainer Treviso), Mastrangelo Raffaele (retired, Barcelona ES), Enrico Barba (social worker Gorizia), Francesca Scalise (Como), Lazzaro Laura (Segretary, Roma)