Afgelopen zaterdag (9 oktober) hebben honderden fascisten de gebouwen van het nationale hoofdkwartier van de vakbond CGIL (Italiaanse Algemene Confederatie van Arbeid) in Rome aangevallen en vernield.

We roepen op om naar de solidariteitsbetoging te komen: 16 oktober, 11u, Luxemburgplein - Brussel. Lees hier de oproep van de Algemene Centrale (ABVV).

De aanval vond plaats tijdens een demonstratie tegen de zogenaamde groene pas (die iemands COVID-19-vaccinstatus aangeeft), die de overheid vanaf 15 oktober verplicht maakt op alle werkplekken.

Deze maatregel ontketent woede bij een deel van de arbeiders (hoewel niet de meerderheid), en vooral bij de kleinburgerij en het lompenproletariaat. Deze verwarde woede heeft een zekere politieke ruimte gegeven aan rechts en extreemrechts.

De fascisten die het CGIL-hoofdkwartier aanvielen, konden straffeloos toeslaan terwijl de politie enige tijd passief toekeek voordat ze ingrepen. De arbeidersklasse reageerde onmiddellijk op deze provocatie, met demonstraties en sit-ins de volgende dag, voor CGIL-kantoren in heel Italië. Duizenden mensen namen er aan deel en er werd een demonstratie gepland voor volgende zaterdag 16 oktober in Rome, die massaal belooft te worden.

Een nieuw scenario van verhevigde klassenstrijd opent zich in Italië

De video's van Forza Nuova-fascisten, die inbreken in het nationale hoofdkwartier van de CGIL, terwijl ze alles vernielden wat zich binnen hun bereik bevond, doen het bloed koken van woede. Dit was een opzettelijke aanval, gericht tegen de arbeidersbeweging en haar belangrijkste organisatie.

Fascisten brengen hun ellendige bestaan ​​door in een staat van racistische en homofobe hysterie. De arbeidersorganisaties zijn hun fundamentele vijanden. Voor de fascisten is elk excuus een goed excuus als het gaat om het aanvallen van de arbeiders. Dit is precies wat ze deden toen ze afgelopen zaterdag de kans kregen.

Ze kregen deze kans door mobilisaties tegen de groene pas, die in Italië door veel arbeiders als een discriminerende maatregel van de bazen en de staat wordt beschouwd.

De rechtervleugel speelt een rol in deze bewegingen. Op de video-opnames van de aanval is ook de leider van de anti-lockdown IoApro-beweging in het CGIL-kantoor te zien.

We moeten op deze fascistische aanval op de krachtigste, hardste en meest directe manier mogelijk reageren. Afgelopen zondagochtend werden alle kantoren van de CGIL opengehouden en bemand door vakbondsafgevaardigden en arbeiders. Voor zaterdag 16 oktober is opgeroepen tot een nationale demonstratie tegen het fascisme.

We roepen op zo massaal mogelijk deel te nemen aan deze demonstratie. We moeten de kracht van de arbeidersklasse op straat laten zien. De neofascistische organisaties zullen verbleken van angst wanneer ze geconfronteerd worden met de volledige kracht van de arbeidersklasse.

De demonstratie van zaterdag roept op tot de ontbinding van alle fascistische organisaties. De noodzaak hiervan staat buiten kijf en wij onderschrijven dit volledig. We mogen echter geen illusies koesteren dat de regering van Mario Draghi en de 'democratische instellingen' ze zullen ontmantelen - zoals CGIL-secretaris-generaal Maurizio Landini gelooft.

Het staatsapparaat kende de daders van de aanslag van zaterdag maar al te goed, en heeft in feite een lange geschiedenis van samenwerking met extreemrechts.

Roberto Fiore, de nationale secretaris van Forza Nuova, vluchtte in de jaren tachtig naar het buitenland om te ontsnappen aan veroordeling wegens lidmaatschap van een gewapende bende en keerde pas terug naar Italië nadat de voorgeschreven periode was verstreken.

De leiders van Forza Nuova bestendigen regelmatig aanvallen op migranten, linkse activisten, enz. En toch blijven ze ongestoord opereren - tot zover de Mancino-wet tegen haatmisdrijven!

Giuliano Castellino, leider van Forza Nuova in Rome, had er al op gewezen dat de CGIL-kantoren een van de belangrijkste doelen van de zaterdagdemonstratie waren. Maar terwijl de hele stad gevuld was met politieagenten en strategische gebouwen adequaat werden bewaakt, bleef het CGIL-hoofdkwartier volledig weerloos!

We kunnen het staatsapparaat niet vertrouwen om het probleem van het fascisme op te lossen

We zijn nu getuige van een koor van solidariteitsbetuigingen en antifascistische verklaringen van Draghi, de voorzitter van de bazenorganisatie Confindustria, Carlo Bonomi en zelfs van de rechtse politieke partijen.

Waar deze dames en heren echter bang voor zijn, zijn niet de fascisten, op wie ze, indien nodig, zullen terugvallen om het vuile werk te doen. Waar ze echt bang voor zijn, is dat deze daad een massale reactie zal uitlokken die niet alleen Forza Nuova zal vernietigen, maar zich mogelijk ook tegen hen zal keren.

Alle maatregelen die tegen Forza Nuova kunnen worden genomen (en we moeten nog zien of er daadwerkelijk zullen worden genomen) zijn bedoeld om de massale reactie te sussen. Uiteindelijk lossen ze niets op.

De Democratische Partij (PD) probeert in te spelen op deze stemming (met name denkend aan de komende verkiezingen), met een motie die aan de Senaat wordt voorgelegd om fascistische organisaties te verbieden. Ze hebben er echter geen probleem mee om in een nationale regering te zitten met openlijk racistische partijen.

Draghi ging persoonlijk naar Landini om solidariteit te tonen. Maar wat hij voorstelt is slechts een algemene beperking van het recht om te protesteren. Het is heel gemakkelijk voor te stellen dat dezelfde beperkingen binnenkort zullen worden gebruikt tegen werknemers van Alitalia, GKN, of iedereen die zijn baan verliest na de tweede opheffing van de ontslagbeperkingen die van kracht gaat op 31 oktober.

Ook Bonomi bood solidariteit aan de CGIL. Tegelijkertijd vroeg hij om in het "Groeipact" te blijven: dat wil zeggen om geen mobilisaties te ondernemen, terwijl de bazen de arbeidersklasse onder druk zetten voor elke druppel winst.

Deze 'solidariteit' die de vakbond geboden wordt, komt eigenlijk neer op een vergiftigde kelk die we terug naar de afzender moeten sturen. We herinneren ons hoe de fascisten hun opmars naar de macht begonnen door de Kamers van Arbeid aan te vallen, we moeten ook niet vergeten dat fascisten nooit zijn verslagen op basis van klassensamenwerking. Wat de fascisten verslaat, is de klassenstrijd.

Zo was het ook tijdens het verzet tijdens WO2, en zo was het ook tijdens de grote algemene staking in Genua in 1960.

De kracht van een vakbond ligt in haar leden en de arbeiders die haar zien als een referentiepunt in de strijd voor de verdediging van hun rechten. Buigen voor de regering van Confindustria en Draghi verzwakt de CGIL.

Vandaag hebben miljoenen arbeiders een vakbond nodig die een strijd organiseert tegen het beleid van de bazen, ontslagen, uitbuiting, sterfgevallen op de werkplek en discriminerende maatregelen. Het beste antwoord op de fascistische aanval van zaterdag is om eindelijk deze strijd van de arbeidersklasse te lanceren, te beginnen met een algemene staking tegen de fascisten, Confindustria en de regering van Draghi.

Doe met ons mee

Kom naar de solidariteitsbetoging met de Italiaanse vakbondskameraden: 16 oktober, 11u Luxemburgplein - Brussel. Lees hier de oproep van de Algemene Centrale (ABVV).

Sluit je aan bij de Internationale Marxistische Tendens en bouw mee aan een revolutionaire organisatie om deel te nemen aan de strijd voor socialisme wereldwijd!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken