Deze brief werd door ACOD Onderwijs Vlaanderen verstuurd naar de Mexicaanse Ambassade in België, de Mexicaanse regering en pers. Een kopie werd bezorgd aan de vakbonden in Mexico.

Dit is het resultaat van een initiatief van militanten uit het Gentse die eerst hun gewest hiervan hebben overtuigd en daarna ACOD Onderwijs Vlaanderen. Een welkom staaltje internationalisme!

“Geachte Heer/Mevrouw

Wij schrijven u deze brief ter ondersteuning van onze collega’s leerkrachten in Oaxaca actief in de vakbondsafdeling CEPOS 22 die nu strijd voeren voor substantiële verhoging van de onderwijsfinanciën en voor eerlijke verkiezingen in het hele land net zoals in de staat van Oaxaca.

Wij protesteren eveneens tegen alle pogingen om het APPO (Volksvergadering van het Volk van Oaxaca) te criminaliseren en te besmeuren, net zoals andere politieke organisaties (Militante) en vakbonden (CEPOS 22 en anderen). Zij verzetten zich tegen het terrorisme en kunnen dus niet beschuldigd worden banden te hebben met guerrillaorganisaties zoals de EPR. Dit soort beschuldigingen werden gemaakt door het dagblad El Universal en door de Procureur Lizbeth Cana.

Het gaat hier om een massale en echte sociale beweging en wij dringen er sterk bij u op aan te stoppen met valse beschulidigingen aan het adres van bovengenoemde organisaties.

Hoogachtend,

ACOD Onderwijs Vlaanderen”

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 312 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken