De solidariteitsbeweging met de revolutie in Venezuela is in een nieuwe fase aanbeland. Internationaal is de campagne Handen Af van Venezuela aanwezig in veertig landen. 2006 was een “grand cru” voor de solidariteit in België.

Verleden jaar werd ‘Handen Af van Venezuela’ versterkt door verschillende ACOD-afdelingen, de Algemene Centrale van Antwerpen-Waasland, het PSC-Open Huis Wereldvenster, de Vrienden van Cuba, SP.a Rood en Vrede. Nieuwe groepen willen zich vandaag ook aansluiten.

De campagne ‘Handen Af van Venezuela’ stelt zich tot doel:

1. Steun aan de Bolivariaanse revolutie in Venezuela in haar strijd voor sociale emancipatie en bevrijding van het imperialistische juk.
2. Verdediging van de Revolutie tegen de aanvallen van het imperialisme en zijn binnenlandse aanhangers, de Venezolaanse oligarchie.
3. Steun aan de nieuwe vakbeweging, de Union Nacional de Trabajadores, als de enige representatieve vakbond.
4. Reageren op de aanhoudende medialeugens over Venezuela en actie voeren rond bovenstaande doelstellingen.

In 2006 lagen we aan de wieg van de eerste Vlaamse Solidariteitsdag op 15 april met 150 deelnemers. Deze activiteit was een springplank voor de organisatie van een echte nationale solidariteitsdag op 9 december waar 350 mensen aan deelnamen. Zo’n 40 verschillende organisaties steunden deze oproep. ‘Handen Af van Venezuela’ heeft een belangrijke bijdrage gehad in het succes van deze activiteit. Tegelijkertijd hebben we een tournee georganiseerd met een vakbondsman uit Venezuela, Ruben Linares van de UNT en hem in contact gebracht met zowel leiders van het ACV als van het ABVV.

Sinds het begin van de campagne in 2002 organiseerden we meerdere activiteiten of werden er sprekers van de campagne uitgenodigd in Antwerpen, Essen, Boom, Gent, Aalst, Oudenaarde, Mol, Brugge, Oostende, De Haan, Leuven, Kontich, Kortrijk, Hasselt en Brussel. Ook vanuit het buitenland kwamen uitnodigingen zoals voor het Groot Hertogdom Luxemburg en Terneuzen in Nederland. We voorzien nieuwe activiteiten in Brugge, Oostende, Sint-Niklaas, Brasschaat, Geraardsbergen en Brussel.

Dankzij de militanten van de Algemene Centrale van Antwerpen Waasland werd er ook een motie voorgelegd op het ABVV-congres ter ondersteuning van de Bolivariaanse revolutie en de UNT. Als resultaat hiervan heeft het ABVV beslist banden aan te knopen met de UNT.

De tweede druk van onze informatiebrochure over Venezuela is al uitgeput en we werken nu aan een derde vernieuwde druk. Ook waren we aanwezig in Wenen toen Chavez kwam spreken en in Venezuela met de recentste presidentsverkiezingen. Verschillende mensen kloppen nu bij ons aan om de campagne te vervoegen. We lanceerden eveneens een Franstalige website: www.pastoucheauvenezuela.bewww.pastoucheauvenezuela.be

Waarom lid worden?

Vandaar het idee dat we met de campagne een belangrijke nieuwe stap moeten zetten. Deze stap is het omvormen van de campagne tot een ledenbeweging. We rekenen in een eerste fase op een honderdtal leden. Met het lidmaatschap draag je bij tot de financiële draagkracht van de beweging. De campagne is op geen enkele wijze afhankelijk van staatssubsidies. ‘Handen Af van Venezuela’ is een zelfgefinancierd.

Het lidmaatschap van 'Handen Af Van Venezuela' biedt daarnaast de volgende voordelen:

* Leden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten (filmvoorstellingen, debatten, vorming).
* Wie dat wenst kan deelnemen aan een plaatselijke werking of een plaatselijke werking starten.

Je wordt lid tegen de betaling van een jaarlijks lidgeld van 10 euro, waarvoor je een mooie lidkaart krijgt. Wij zijn ook fier om aan te kondigen dat we bij de eerste nieuwe leden bekende sociale Vlamingen mogen rekenen zoals arbeider-kunstenaar Frans Wuytack en de jonge filmmaker Fabio Wuytack. Aarzel dus niet om lid te worden van Handen Af van Venezuela. Dit kan door de storting van 10 euro op 001-1370273-30 met vermelding 'lidgeld HAV'.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken