Het is niet zonder enige fierheid dat we deze bundel artikels over de Argentijnse revolutie anno 2001-2002 publiceren.

Een grondige wending is ingezet op het Latijns-Amerikaanse continent en in de wereldpolitiek. Het continent komt langzamerhand uit een lange winterslaap van 10 à 15 jaar. Na de twee volksopstanden in Ecuador aan de aanvang van de 21ste eeuw en de hardnekkige strijd in Cochabamba–Bolivia tegen de privatisering van de watervoorziening zijn we nu getuige van de revolutionaire dagen van 19 en 20 december in Argentinië en de algemene staking in Brazilië in maart. Argentinië ligt duidelijk voorop.

Dit modern geïndustrialiseerd kapitalistisch land, dat niet te vergelijken is met de meeste zogenaamde derdewereldlanden, is nu in de ban van een revolutionair proces. Wat in Argentinië mogelijk is, kan in landen zoals Mexico en Brazilië eveneens plaatsvinden maar ook op het Europese continent zoals in Spanje, Italië en Frankrijk.  Een revolutionaire situatie speelt zich voor onze ogen in ‘real time’ af.  Een hele generatie van jonge mensen betrokken in de strijd voor grondige maatschappelijke verandering wordt in de praktijk ingeleid tot een revolutionaire proces.

De uitkomst van dit proces staat echter niet in steen gebeiteld. De socialistische omvorming van de maatschappij is niet het automatische resultaat van de huidige situatie in Argentinië, maar wordt bepaald door de handelingen van mensen, sociale klassen, politieke en syndicale organisaties. De rol van wat we de subjectieve factor noemen, t.t.z. de actie van een marxistische organisatie met massale invloed, is beslissend.

Deze bundel geeft de actieve lezer daarom een nauwkeuriger idee van de mogelijkheden waarvan de situatie in Argentinië zwanger is, maar ook van de af te leggen weg en de gevaren van een tegenreactie in de vorm van de parlementaire en politieke manoeuvres van de burgerij, de repressie en een nieuwe militaire staatsgreep.

Te bestellen op het redactieadres of te bekomen bij onze militanten tegen de prijs van 3 euro (+ 1 euro verzendingskosten). Stort op rekeningnummer van Vonk 001-1370273-30 met vermelding ‘Brochure Argentinië’.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken