In september meldden we al dat de Britse vakbondskoepel TUC door toedoen van de campagne ‘Handen Af van Venezuela’ op hun nationaal congres unaniem een resolutie stemden waarin ze hun steun uitspreken voor de revolutie in Venezuela (lees via deze link het verslaghet verslag). Je kan deze resolutie hier lezen.

“Het congres feliciteert en steunt de Venezolaanse regering voor het gebruik van de rijkdom en de middelen van het land voor hervormingen ten voordele van de werkende mensen, de armen en de landloze boeren.

Het congres stelt de resultaten vast van het referendum augustus verleden jaar, dat de president Hugo Chavez een overweldigende meerderheid heeft gegeven en tevens zijn democratisch mandaat versterkt.

Het congres stelt verder vast dat dit resultaat bevestigt dat er een overweldigende steun bestaat onder de werkende bevolking en de armen voor het sociale programma van de regering van Chavez met betrekking tot onderwijs, alfabetisering, opleiding, gezondheid, landhervorming en gesubsidieerde voedingsartikelen.

Het congres is verontrust over de vijandige verklaringen van de Amerikaanse regering en haar bondgenoten in Colombia en binnen de Venezolaanse oligarchie die een reƫle bedreiging zijn voor deze hervormingen.

Het congres betreurt de pogingen van de Verenigde Staten om tussen te komen in de interne aangelegenheden van Venezuela en is akkoord om haar bezorgdheden hierover te melden aan de Britse regering.

Het congres drukt haar solidariteit uit met de vakbondsmensen in Venezuela en verwerpt elke tussenkomst van buitenuit in hun werking.

Het congres wil bredere vakbondsinitiatieven steunen die de kwestie van Venezuela in het licht stellen binnen de Britse arbeidersbeweging, incluis de organisatie van een vakbondsdelegatie teneinde banden te smeden met Venezolaanse syndicalisten.

Bovendien wil het congres samenwerken met organisaties gesteund door vakbonden die in de Groot-Brittanniƫ solidariteit opbouwen met Venezuela.

Het congres is bezorgd over het gebrek aan mediaverslaggeving over de gebeurtenissen in Venezuela en dringt bij de General Council [het algemeen bestuur, n.v.d.r.] aan om banden te leggen met de Venezolaanse Union Nacional de Trabajadores teneinde op zijn minst informatie te krijgen over vakbondszaken.

Het congres neemt ook nota van de resultaten van een onafhankelijke peiling waarin 70 procent van de bevolking de Venezolaanse president Hugo Chavez steunt. Het stelt eveneens vast dat Venezuela dreigt om de uitvoer van olie naar de VS te onderbreken indien de aanvallen tegen de regering zich verder zetten.

Het congres beslist de inspanningen van het Venezolaanse volk te steunen om zijn democratisch verkozen regering in het zadel te houden.”

Lees ook:

  • de motie van ACOD-onderwijs West-Vlaanderende motie van ACOD-onderwijs West-Vlaanderen
  • de resolutie van ACOD-Limburgde resolutie van ACOD-Limburg