Op de bijeenkomst van SP.a Rood in Brussel brachten we met de campagne ‘Handen Af van Venezuela’ een resolutie naar voor die steun vraagt voor de Bolivariaanse Revolutie. Deze resolutie kan als voorbeeld dienen om in te dienen binnen je eigen organisatie, vakbond, partijafdeling enzovoort.

SP.a Rood kijkt vol verwachting uit naar de opleving van links en de socialistische beweging in Latijns-Amerika. Dit is een bron van inspiratie voor heel de wereld. Wij geven dan ook onze onvoorwaardelijke steun aan de strijd van de gewone mensen, de arbeiders, de landloze boeren en de stedelijke armen, om hun lot te verbeteren.

SP.a Rood stelt vast dat president Hugo Chavez en de ‘Bolivariaanse Beweging’ in Venezuela een cruciale rol spelen in deze verlinksing. Deze ‘Bolivariaanse Revolutie’ is een referentie geworden voor de onderdrukten in heel Latijns-Amerika en zelfs in Noord-Amerika.

SP.a Rood steunt de grootschalige projecten van de regering Chavez met betrekking tot onderwijs, alfabetisering, gezondheid, landhervorming en gesubsidieerde voedingsartikelen (de misiones). Zij breken met de marktlogica door een grote rol toe te bedelen aan de gemeenschap in het verbeteren van het leven van de armen.

SP.a Rood is verheugd over de samenwerking tussen verschillende linkse regeringen, in de eerste plaats Venezuela en Cuba. Daarmee heeft de regering van Chavez Cuba uit haar internationaal isolement gehaald en terug ademruimte gegeven. Bovendien toont hun alliantie dat economische betrekkingen niet gebaseerd moeten zijn op concurrentie. Venezuela levert Cuba bijvoorbeeld goedkoop olie in ruil voor de duizenden Cubaanse artsen die in arme Venezolaanse wijken basisgezondheidszorg verschaffen. De logica van de concurrentie wordt hier vervangen door die van internationale solidariteit.

SP.a Rood veroordeelt de pogingen van de regering Bush om via geweld en intriges de Bolivariaanse Revolutie te breken. Washington gaf actieve steun aan de staatsgreep tegen Chavez op 11 april 2002 en is sindsdien niet gestopt met manoeuvreren tegen de democratisch verkozen regering. Onlangs riep minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice nog op voor een internationaal front tegen Venezuela. Daarom roepen wij op tot een internationaal front van de arbeidersbeweging en de linkerzijde rond Venezuela om de sociale verworvenheden te verdedigen tegen imperialistische intriges.

SP.a Rood erkent de nieuwe vakbond UNT als grootste en meest representatieve Venezolaanse vakbond. Wij vragen aan de Belgische vakbonden om dit eveneens te doen en syndicale delegaties uit te wisselen om de reële toestand van de vakbonden in Venezuela te leren kennen.

SP.a Rood merkt dat de media te vaak rechtse vooroordelen tegen de regering van Chavez reproduceren. Wij willen helpen om correcte informatie over Venezuela te verspreiden en de solidariteit te organiseren. Daarom ondersteunen wij de campagne ‘Handen Af van Venezuela’, die al de steun kreeg van diverse sociale organisaties en vakbonden.

SP.a Rood verwelkomt het debat over socialisme dat Chavez vorig jaar in Venezuela lanceerde. Daarmee plaatste hij het socialisme terug op de agenda van de 21ste eeuw. Wij zijn ervan overtuigd dat de SP.a voor het Ideologisch Congres veel kan leren uit dit debat en uit de concrete toepassingen, zoals de bedrijven onder arbeiderscontrole. Wij feliciteren de Bolivariaanse Beweging omdat zij de links-socialistische herbronning hebben aangevat en daardoor het enthousiasme van miljoenen mensen hebben opgewekt.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 312 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken