Marxisme for Dummies

Inhoudsopgave

Marxistische sleutelwerken

Hieronder volgt een lijst met marxistische sleutelwerken, werken die fundamenteel zijn voor de marxistische theorie of deze kernachtig samenvatten. Alle hier vernoemde werken kan je in het Nederlands raadplegen op het Marxist Internet Archive (www.marxists.orgwww.marxists.org), tenzij anders vermeld.

Dialectisch materialisme & filosofie

Historisch materialisme & klassenstrijd

Economie & imperialisme

Nationalisme & fascisme

Arbeiderspartij, staat & revolutie

Russische revolutie