De alarmactie was in velerlei opzicht een bijzondere actie. Het feit dat er geen exacte datum kon worden opgeplakt betekende ten eerste dat de actie heel de tijd ‘warm’ gehouden moest worden. Maar bovendien was er geen tijd om een mooi afgelijnd persbericht naar de media te zenden. Op dat vlak viel er een vacuüm. Daarvan hebben verschillende ‘secten’ (je weet wel, die groepjes die jou absoluut in zo’n plastic jasje willen steken, zoals in het China van Mao) getracht gebruik te maken om de betoging te ‘claimen’. Tevergeefs…

We openen ons persoverzicht met ‘De Nieuwe Gazet’. Zij krijgen van ons de prijs voor de meest potsierlijke berichtgeving. Volgens DNG waren de betogingen die om 12u30 en om 19 uur vertrokken op de Groenplaats georganiseerd door… Pax Christi. Inderdaad vertoont de website van deze organisatie twee sympathieke grijzende heren tegen een achtergrond van duizenden jonge betogers. Maar of dit voldoende is om de betoging te claimen?

‘Indymedia’ bewijst dat ze daadwerkelijk onafhankelijk zijn. Zelfs van de realiteit. Zij spelen in op emotie en ontroering door in te zetten op de volgende onwaarschijnlijke combinatie: PVDA/AEL/Internationaal Verzet/Pax Christi. Commentaar overbodig.

Gazet Van Antwerpen, specialist in Antwerpse zaken, ziet twee betogingen georganiseerd door “het marxistische Vonk” (wij dus). In de marge is er ook nog een betoging van de AEL, maar die “gaat geruisloos op in de (tweede) betoging van het marxistische Vonk” aldus de Frut. Wij willen onze substantiële bijdrage aan het tot stand komen van beide betogingen zeker niet loochenen, maar dat het nu ‘Vonk’ betogingen waren… teveel eer.

De prijs voor correcte journalistiek gaat naar Het Nieuwsblad. De journalist van deze krant had inderdaad de tegenwoordigheid van geest om de organisatoren te zoeken en te vinden aan de kop van de betoging. Volgens deze krant waren er twee betogingen georganiseerd door het Antwerps Anti Oorlogscomité. Eén ’s middags, met tweeduizend manifestanten, en één ‘s avonds met vijfhonderd deelnemers. Daarnaast was er een betoging van tweehonderd man georganiseerd door PVDA en AEL. Een amendement op de aantallen: volgens ons waren er drieduizend ’s morgens, tweeduizend ’s avonds waaronder driehonderd van PVDA/AEL. Maar de verhoudingen zijn correct. Bovendien waren zowat één op vier betogers van de twee AAOC betogingen migranten. Duizend tot twaalfhonderd dus…

Maar wat leren al deze kruideniersrekeningen ons, in het licht van de gruwelijke ontploffingen boven Bagdad? Niet veel, tenzij en indicatie van de hoeveelheid plastic hesjes die werden uitgedeeld. Wij kunnen slechts tot één conclusie komen: de betogingen van 20 maart mogen enkel geclaimd worden door de Antwerpse jongeren. En hun militantisme is in geen enkel rood of oranje hesje te vatten.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 311 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken