Vannacht om 2u 48 startten de bombardementen op Bagdad. Dit betekent dat de oorlog begonnen is, en dat vandaag ook onze alarmactie in werking treedt. Lees er de afspraken nogmaals op na op deze website. Klik daarvoor op de affiche op de homepagina. Begeef je vanmiddag naar de afgesproken plaatsen.

Volgens oorlogsmisdadiger Bush zijn de bombardementen vervroegd begonnen omdat men meent te weten op welke plaats Saddam Hoessein zich momenteel bevindt. Wij weten niet waar de bloedige dictator zich bevindt en dat interesseert ons ook maar matig. Het zou best kunnen dat de CIA nog maar eens de bal misslaat, dat zou niet de eerste keer zijn.

Maar wat we wél weten is dat het gewone volk van Bagdad zich onder deze bommenregen bevindt. En dat deze oorlog allesbehalve een bevrijdingsoorlog is, maar een oorlog die tot doel heeft de olievelden in bezit te nemen en het Midden-Oosten te herkoloniseren. We weten dat het een allesbehalve propere oorlog is, en dat iedereen er uiteindelijk onder zal lijden.

Deze oorlog pikken wij NIET! De campagne om deze waanzin te stoppen start NU! Begeef je naar de afspraakplaatsen, stuur sms-jes met info naar al je vrienden en kennissen. Vervoeg de anti-oorlogscomité's daar waar er al zijn, of richt een comité op als er in jouw gemeente, school of bedrijf nog geen is. Wil je ondersteuning of informatie, contacteer ons vandaag, op het nummer 0473 95 05 39 .

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 311 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken