Zondag 13 oktober zond Terzake een BBC-reportage uit van Jane Corbin, een journaliste die zich al tien jaar lang (let wel: geen twaalf of vijftien jaar want toen was Saddam nog een vriend van het Westen)vastbijt in het wapenarsenaal van Saddam Hoessein. Sommige passages waren op zijn zachtst gezegd weinig ernstig te noemen.

Een collage van vermoedens en insinuaties, zo kan deze uitzending nog het best omschreven worden. Laat mij -als scheikundige- even stilstaan bij een passage die wellicht representatief is voor het gehalte van de hele reportage, namelijk die waarin een overgelopen Iraakse scheikundige uit de doeken doet wat hij weet over de Iraakse wapenprogramma's.

Deze chemicus vertelde dat hij betrokken was geweest bij de bouw van bepaalde installaties die zo werden geconstrueerd dat ze volledig stofvrij blijven.'De chemische producten die in deze ateliers werden gebruikt waren zeer ongewoon, en de emissies van deze werkplaatsen ook' voegde hij er geheimzinnig aan toe.

Iedereen die een beetje op de hoogte is weet dat het hier negen kansen op tien gaat over een werkplaats voor de aanmaak van electronische componenten. Die kunnen uiteraard gebruikt worden voor wapens, maar ook nog voor duizenden andere zaken. En materialen zoals gallium en germanium die daarbij worden gebruikt zijn inderdaad niet 'gewoon'- het zijn 'zeldzame' aardmetalen- maar voor het overige zijn ze volstrekt ongevaarlijk.

Even later werd druk gedaan over een chloorfabriek. Zowat elk land dat op technologisch vlak verder is gesukkeld dan de negentiende eeuw heeft inderdaad chloor nodig voor van alles en nog wat. Het ontsmetten van leidingwater bijvoorbeeld, voor zover er nog niet werd overgeschakeld op modernere producten zoals ozon.

U kan dit massavernietigingswapen thuis ook aanmaken: met javel en ammoniak bijvoorbeeld.

Tot slot tastte de Iraakse scheikundige diep in zijn geheugen en krabbelde een soort schema van een chemische procesinstallatie op papier. Geheimzinnige chemische formules verschenen op het papier. Middelbare school scheikunde volstond om er ammoniak en salpeterzuur in te herkennen. Het reactieproduct van deze beide stoffen is ammoniumnitraat. Kunstmest met andere woorden.

Als onze wereldleiders op basis van deze informatie ten oorlog trekken, dan ziet het er goed uit...

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 311 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken