Een korte reportage op het Franstalige TV-journaal van zondag 20 oktober werd als "verrassend" omschreven door de presentator. Deze speciale uitzending ging in op de voorbereidingen die Irak treft om de nakende oorlog te trotseren. De televisieploeg volgt de medewerkers van de Franse humanitaire NGO ‘Première Urgence’ (Eerste Hulp) in de Irakese hoofdstad. ‘Première Urgence’ is een van de weinige NGO’s die nog ter plaatse actief is en die er zo lang mogelijk in de oorlog hulp wil blijven bieden. Vincent Hubin leidt de humanitaire operaties van ‘Première Urgence’. Zijn evaluatie van de eerste gevolgen van de oorlog is zeer somber.

"De eerste bombardementen zullen de elektriciteitscentrales treffen. Deze zullen snel buiten werking gesteld worden. Maar dezelfde elektriciteitscentrales staan ook in voor de waterbehandeling en bevoorrading van drinkbaar water aan de bevolking. Bij gebrek aan drinkwater zullen snel ziektes uitbreken als cholera, tyfus en andere epidemies. Tijdens de bombardementen in 1991 was een belangrijk gedeelte van de burgerbevolking zich gaan verschuilen bij de familie buiten de grote steden. Ze hadden toen hun huis verlaten om zich te beschermen tegen de bommen. Als gevolg van twaalf jaar embargo zal de burgerbevolking deze keer thuis blijven om het weinige dat ze nog heeft te proberen beschermen. Het aantal burgerdoden zal daarom dramatisch stijgen. Wij stevenen niet af op een oorlog in Irak maar op een bloedbad van de burgerbevolking."

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 311 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken