Een paar weken geleden kwam Vonk naar buiten met de onthulling dat het Belgische leger voorbereidingen aan het treffen was voor een deelname in het Irakese koloniale avontuur (surf naar Belgisch leger bereidt zich voor op IrakBelgisch leger bereidt zich voor op Irak).

Net zoals tijdens de eerste momenten van ons Shipspottingdossier  Shipspottingdossier verleden jaar doet de regering nu alsof haar neus bloedt. Toen onthulden we hoe het Amerikaanse leger de Antwerpse haven zou gebruiken als logistiek platform voor de oorlogsvoorbereidingen in Irak. Sindsdien hebben we een nieuwe regering. Deze wil langs de ene kant de brokken lijmen met de VS, aan de andere kant wil ze werken aan een Europees leger. Dit leger moet de gewapende arm worden van de imperialistische ambities van een gedeelte van de Europese landen.

Dit zet de militaire begrotingen in Europa onder druk. Verhofstadt kondigde reeds aan dat een Belgische deelname aan de bezetting van Irak mogelijk moet zijn mits een nieuwe VN-resolutie. De inzet van de NAVO in Irak wordt ook overwogen. "Deze vraag zal vroeg of laat gesteld worden", oordeelt Harald Kujat, een Duitse generaal en voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, het hoogste militaire gezag in het Atlantische verdrag. "Het Verdrag moet zich dan de vraag stellen of het haar belangrijkste lid alleen aan zijn problemen mag overlaten" (uit Welt am Sontag, 28 september 2003).

In naam van de ‘vrede’ en het ‘multilateralisme’ wordt een nieuwe wapenwedloop voorbereid. In België protesteerden verschillende vredesgroepen tegen de overheveling van geld en taken van Ontwikkelingshulp naar Defensie. Zoveel staat in de regeringsverklaring van Verhofstadt II. Nederland meldde op Prinsjesdag gelijkaardig nieuws. De regering Balkenende II wil daar ook het geld voor humanitaire operaties overhevelen naar Defensie. Dit zijn de eerste stappen naar de algemene verhoging van de begrotingen voor Defensie in Europa.

Minder schuchter zijn de uitgaven van de Spaanse regering van de Partido Popular. Ter herinnering: Spanje heeft net zoals Groot-Brittannië haar buitenlands beleid slaafs afgestemd op de Verenigde Staten. Spanje heeft ook troepen in Irak. Tot nu toe heeft dit 81,9 miljoen euro gekost. Binnenkort worden deze uitgaven opgedreven tot 170 miljoen euro. Maar in september kondigde Aznar buitengewone militaire uitgaven aan van 4,176 miljard euro voor de aankoop van 24 helikopters, vier onderzeeërs, een transportschip voor het vervoer van 1.200 soldaten en dan nog eens 212 gepantserde voertuigen van het type Pizarro (naar de naam van een voorloper van het Spaanse imperialisme in wat nu Latijns-Amerika wordt genoemd).

Dit wordt gefinancierd met de verkoop van militaire terreinen, maar ook met besnoeiingen in de begroting van Wetenschap en Technologie. Daarnaast hebben de begrotingen van onderwijs en gezondheidszorg het sterk te verduren. Geen wonder dat de Spaanse Studentenvakbond ironisch genoeg militaire begrotingen vraagt voor sociale uitgaven! In de Verenigde Staten heeft Bush nog een bijkomende 87 miljard dollar gevraagd voor de kosten van de bezetting. Gewoon obsceen!

Het was helemaal geen linkse rakker die beweerde dat "elk geweer dat wordt gemaakt, elk oorlogsschip dat wordt gebouwd, elke raket die afgevuurd wordt in laatste instantie diefstal is van diegenen die honger lijden en niet worden gevoed, van diegenen die het koud hebben en niet gekleed worden". Dit zijn de woorden van een andere Amerikaanse president, Eisenhower in 1953. Vergelijk snel de oorlogskost met de mogelijke uitgaven in onderwijs, huisvesting enzovoort op Cost of WarCost of War.

Overal zien we dus een opkomst van het militarisme, zowel in het valselijk geheten vredeskamp als in het kamp van de echte as van het kwaad rond de VS. Allen hebben ze echter hun kapitalistische winsthonger gemeen. Zolang er kapitalisme is, komt er geen echte vrede.

Daarom eisen wij:

* Geen Belgische deelname aan de bezetting in Irak, met of zonder de steun van de Verenigde Naties, al dan niet in NAVO-verband.

* Geen Europees leger

* België uit de NAVO, de NAVO uit België

* Meer geld voor onderwijs, gezondheids- en sociale uitgaven en minder voor defensie

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 311 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken